Μαθήματα ασφάλισης VII: Τι προσφέρει ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας;

Ένα νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας σας δίνει τη δυνατότητα να φροντίσετε την υγεία σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αποκτάτε πρόσβαση σε κορυφαία ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, με μικρή ή μηδενική συμμετοχή. Δηλαδή, ανάλογα με το συμβόλαιό σας, ένα μέρος ή συνολικά το ποσό μιας νοσηλείας μπορεί να καλυφθεί από την ασφαλιστική σας. Στην Ελλάδα υπάρχουν προγράμματα που προσφέρουν μια σειρά από καλύψεις για κάθε ανάγκη.

Τι δεν καλύπτει ένα ασφαλιστήριο υγείας;

Εξαρτάται από την εκάστοτε εταιρία. Ενδεικτικές περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά προγράμματα υγείας είναι σωματικές βλάβες ή ασθένειες που υπήρχαν πριν από την έναρξη της ασφάλισης και οι επιπλοκές αυτών.

Τι είναι η «απαλλαγή»;

Αυτός ο όρος υπάρχει σχεδόν σε κάθε ασφαλιστήριο υγείας και αφορά στο ποσό το οποίο θα συμφωνήσετε ότι θα καλύψετε μόνοι σας σε περίπτωση νοσηλείας. Για να αποφασίσετε εάν συμφέρει να επιλέξετε μεταξύ ενός ποσού ή μηδενικής απαλλαγής, σκεφτείτε εάν έχετε διαθέσιμο αυτό το ποσό. Επιπλέον, λάβετε υπόψιν εάν έχετε ομαδική ασφάλιση μέσω της δουλειάς σας ή και κοινωνική ασφάλιση που μπορεί να καλύψει μέρος ή όλο το ποσό της απαλλαγής σας. Πάντως, με τη μηδενική απαλλαγή δεν θα χρειαστεί  να κάνετε υπολογισμούς ή να πειράξετε τα χρήματα που έχετε στην άκρη σε περίπτωση νοσηλείας, γιατί θα καλύψει το συνολικό ποσό των εξόδων η ασφαλιστική σας εταιρία (ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου).

Από το iknow-insrurance.gr της ΕΑΕΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*