Ο επαγγελματίας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής σε πρωταγωνιστικό ρόλο!

του Λάμπρου Ρόδη 

Η ιδιωτική ασφάλιση έχει κάθε λόγο να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον, καθώς το κράτος –πιο πολύ από ποτέ– αναγνωρίζει ολοένα και περισσότερο τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να έχει στην προστασία της κοινωνίας. 

Παράλληλα, οι πολίτες δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον στο να προστατεύσουν ό,τι πολύτιμο έχουν επιλέγοντας αντίστοιχα ασφαλιστικά προγράμματα, με τη νέα εποχή στις εργασίες να καταγράφεται μέσα από τη μείωση κατά 10% του ΕΝΦΙΑ στις κατοικίες που είναι ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών. 

Μέσα σε αυτό το νέο τοπίο, κεντρικό πρόσωπο θα είναι ο επαγγελματίας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Αυτός που παραμένει ο βασικός κρίκος που συνδέει τις ασφαλιστικές λύσεις με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ασφαλισμένων, ο σύμμαχος για χιλιάδες ανθρώπους, οικογένειες, επιχειρήσεις. Αυτός που δίνει εξετάσεις για τις γνώσεις του, πιστοποιείται, τηρεί κανόνες και νομοθεσία, συμβουλεύει για τη σωστή ασφαλιστική επιλογή.

Όσο πιο αναβαθμισμένος είναι ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή τόσο πιο εξασφαλισμένες είναι οι ασφαλιστικές λύσεις που παρέχει και οι προσδοκίες των ασφαλισμένων. 

Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλη την Ευρώπη ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης έχει ιδιαίτερη παρουσία και ρόλο. Διότι η ιδιωτική ασφάλιση αναγνωρίζεται ως βασικός πυλώνας στην προσπάθεια στήριξης και αντιμετώπισης των περιπτώσεων εκείνων όπου το κράτος αδυνατεί από μόνο του να ανταποκριθεί αποτελεσματικά. 

Μ’ άλλα λόγια, οι επαγγελματίες διαμεσολαβητές είναι και θα παραμείνουν το «κεντρικό πρόσωπο» στην ανάπτυξη της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης, αυτός που θα επικοινωνήσει τις δυνατότητες της ιδιωτικής ασφάλισης, αυτός που θα διαδώσει ορθά ότι η ιδιωτική ασφάλιση είναι ο θεσμός που υπηρετεί την ανάπτυξη της οικονομίας, την ευημερία των ανθρώπων και των κοινωνιών. 

Με αναβαθμισμένους επαγγελματίες, η ασφαλιστική διαμεσολάβηση μπορεί και πρέπει να γίνει η ισχυρή συμβουλευτική και παραγωγική μηχανή της ιδιωτικής ασφάλισης, γι’ αυτό και ο φετινός οδηγός είναι αφιερωμένος στον άνθρωπο, στον επαγγελματία ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, στον δικό μας πρωταγωνιστή!

Από τον Οδηγό Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης