Ασφαλίσεις Ζωης: Κάμψη 2,9%, ενισχύθηκε το bancassurance στις ατομικές το 2020

Χαμηλότερα κατά 2,9% κινήθηκε η ετήσια συνολική παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής & Υγείας σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΑΕΕ. Η εικόνα αυτή για το 2020 διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα της μικρής μείωσης κατά 1,2% στις ατομικές ασφαλίσεις και της κάμψης κατά 7,5% σε επίπεδο ομαδικών ασφαλίσεων.

Επίσης, καταγράφηκε παραγωγή από αντασφαλίσεις ύψους 1,27 εκατ. € (ατομικές ασφαλίσεις 9,6%, ομαδικές ασφαλίσεις 90,4%). Υπενθυμίζεται επίσης πως η παραγωγή των ασφαλίσεων Υγείας περιλαμβάνει και τους κλάδους Ατυχημάτων και Ασθενειών των ασφαλίσεων κατά Ζημιών.

Κατά τα άλλα, σύμφωνα με τα στοιχεία, σημαντικές ήταν οι ανακατατάξεις στο δίκτυο διανομής αναφορικά με τις ατομικές ασφαλίσεις την ίδια περίοδο, καθώς το bancassurance εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 15,4%, την ώρα που Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας και διαδίκτυο χάνουν έδαφος. Η μείωση των αποζημιώσεων σε ατομικές και ομαδικές ασφαλίσεις διαμορφώθηκα στο -3,9%. Βασικό χαρακτηριστικό είναι η μείωση στις ομαδικές που άγγιξε το 17,9%.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του 2020, ποσό 703,3 εκατ. € αντιστοιχεί στις νέες εργασίες του κλάδου (εκ των οποίων 598,9 εκατ. € στις ατομικές ασφαλίσεις και 104,4 εκατ. € στις ομαδικές ασφαλίσεις). Τα αντίστοιχα ποσά νέων εργασιών του 2019 ήταν 825,5 εκατ. € στο σύνολο (εκ των οποίων 744,9 εκατ. € στις ατομικές και 80,6 εκατ. € στις ομαδικές).

Η ετήσια μείωση των νέων εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας έφθασε το 14,8%, αναλυόμενη σε 19,6% μείωση των ατομικών ασφαλίσεων και 29,6% αύξηση των ομαδικών.

Η μείωση του πλήθους των συμβολαίων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας, έφθασε το 0,7% στο σύνολο, οφειλόμενη σε μείωση 0,7% των ατομικών συμβολαίων και 2,9% αύξηση των ομαδικών.

Στις Άμεσες πωλήσεις των ατομικών ασφαλίσεων για το 2020 στο ανωτέρω γράφημα, περιλαμβάνονται: Άμεσες πωλήσεις (Call center, Direct mail) 0,9%, Άμεσες πωλήσεις (Corporate sales, Ασφαλιστικοί υπάλληλοι) 0,4% και Άμεσες πωλήσεις (Διαδίκτυο) 0,04%.

Στις Άμεσες πωλήσεις των ομαδικών ασφαλίσεων για το 2020 στο ανωτέρω γράφημα, περιλαμβάνονται: Άμεσες πωλήσεις (Call center, Direct mail) 10,9%, Άμεσες πωλήσεις (Corporate sales, Ασφαλιστικοί υπάλληλοι) 26,0% και Άμεσες πωλήσεις (Διαδίκτυο) 2,6%.

Η μείωση των αποζημιώσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας έφθασε το 3,8% στο σύνολο, οφειλόμενη σε αύξηση 1,9% των αποζημιώσεων των ατομικών συμβολαίων και 17,9% μείωση των αποζημιώσεων των ομαδικών συμβολαίων.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*