NN HELLAS:+11% τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, στο 226% ο SCR

Αύξηση 11% κατέγραψαν τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της NN Hellas για το σύνολο του 2019. Η εταιρεία δημοσίευσε την Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης του 2019 σύμφωνα με την οποία o SCR ratio ανήλθε στο 226% έναντι 175% το 2018. Παράλληλα ο δείκτης κάλυψης MCR διαμορφώθηκε στο 771% από 508% την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (εξαιρ. των Δ.Π.Χ.Α. προσαρμογών) αυξήθηκαν κατά 11% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης του χαρτοφυλακίου προϊόντων διαχείρισης συνταξιοδοτικών κεφαλαίων (DAF), η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από μικρή πτώση των ασφαλίστρων ασφαλιστικών προϊόντων συνδεόμενων με δείκτες και προϊόντων που συνδυάζουν ασφάλιση ζωής και επένδυση (unit/index-linked).

Τα ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα παρουσίασαν μείωση 1% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, κυρίως λόγω της μείωσης του χαρτοφυλακίου των παραδοσιακών συνταξιοδοτικών προϊόντων για τα οποία δεν υφίσταται νέα παραγωγή, καθώς και της μείωσης των ασφαλίστρων των unit/index- linked προϊόντων.

Τα εκχωρηθέντα ασφάλιστρα μειώθηκαν κατά 4%, κυρίως λόγω της μείωσης των ασφαλίστρων του κλειστού
χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων συμβολαίων ασφάλισης ασθενείας, των οποίων οι κίνδυνοι εκχωρήθηκαν μέσω της
αντασφαλιστικής σύμβασης που συμμετέχει η ΝΝ Hellas από τα τέλη του 2016.

Τα έσοδα από επενδύσεις και λοιπά έσοδα σημείωσαν σημαντική αύξηση, κυρίως λόγω των κερδών από αποτίμηση Unit/Index-Linked προϊόντων που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος και τα οποία διακρατούνται για λογαριασμό των ασφαλισμένων με την αντίστοιχη αύξηση στη μεταβολή των αποθεμάτων.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ανήλθαν σε 28,2 εκατομμύρια ευρώ το 2019 (2018: 29,3 εκατομμύρια ευρώ), παρουσιάζοντας μικρή πτώση 4%, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι η αύξηση της καθαρής αξίας ενεργητικού των Unit/Index linked ήταν μικρότερη από την μείωση της αξίας ενεργητικού των Ιndex Linked με εγγυήσεις πάνω στο οποίο υπολογίζονται οι προμήθειες, επηρεαζόμενη από το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που ισχύει από το 2ο εξάμηνο του 2019 και έπειτα.

Οι αποζημιώσεις και οι παροχές σε ασφαλισμένους μειώθηκαν κατά 1%, κυρίως λόγω των μειωμένων λήξεων Unit/Index-linked προϊόντων, που αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό από περισσότερες εξαγορές του ίδιου χαρτοφυλακίου. Οι αποζημιώσεις και παροχές σε ασφαλισμένους χωρίς τη συμμετοχή αντασφαλιστή αναλογούν στο 55% των ακαθάριστων δεδουλευμένων ασφαλίστρων του 2019 (2018: 55%).

Η καθαρή μεταβολή υποχρεώσεων ασφαλιστικών και επενδυτικών συμβολαίων αυξήθηκε κατά 92% σε σχέση με την περσινή περίοδο, ως αποτέλεσμα κυρίως των ισχυρών νέων πωλήσεων καθώς και της υψηλής απόδοσης των επενδύσεων του Unit/Index Linked χαρτοφυλακίου.

Τα λοιπά έξοδα μειώθηκαν κατά 3%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων εξόδων προσωπικού και των εξόδων πρόσκτησης

Διαχείριση Κεφαλαίων

Για το έτος 2019 η εταιρία κάλυπτε επαρκώς το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που απορρέουν από το
πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR ratio) ανήλθε σε 226% στις 31/12/2019. Ο Δείκτης Κάλυψης Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης (MCR ratio) ανήλθε σε 771% στις 31/12/2019. Η εταιρία για το έτος 2019 δεν προέβη σε διανομή μερίσματος

Ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR ratio) αυξήθηκε από 175% το 2018 σε 226% το 2019, καθώς τα διαθέσιμα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας αυξήθηκαν συγκριτικά περισσότερο από την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR).

Η μείωση της καμπύλης επιτοκίων άνευ κινδύνου είχε ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη επίδραση των μεταβατικών μέτρων στα Ίδια Κεφάλαια. Συγχρόνως, η πτώση του επιπέδου προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας κατά 17 μονάδες βάσης (από 24 μονάδες βάσης το 2018 σε 7 μονάδες βάσης το 2019) είχε μικρότερη επίδραση στα Ιδία Κεφάλαια.

Τα μεταβατικά μέτρα στην καμπύλη επιτοκίου άνευ κινδύνου και η προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας είχαν μικρότερη επίδραση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας.

Για την τρέχουσα συγκυρία

Από τις αρχές του 2020, ο κορωνοϊός (COVID-19) δυστυχώς πλήττει τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις σε όλο τον
κόσμο. H NN Hellas, όπως και άλλες εταιρίες, εκτίθεται στις προκλήσεις που προκύπτουν από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Όσον αφορά το μέλλον, το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει πολύ αβέβαιο. Η Εταιρία παρακολουθεί τις διαταραχές στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς τόσο οι χρηματιστηριακές αγορές όσο και τα επιτόκια έχουν μειωθεί σημαντικά. Τη στιγμή της σύνταξης αυτής της έκθεσης, ο πλήρης αντίκτυπος της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού δεν είναι ακόμη σαφής. Η NN Hellas λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων και της ευημερίας όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

περισσότερα εδώ: Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Kατάστασης 2019

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*