Από τον Ιούλιο ρυθμίστηκαν 186.986 “κόκκινα δάνεια” με “κούρεμα” έως 30%

Τα στοιχεία που συγκεντρώνει το Υπουργείο Οικονομικών δείχνουν ότι από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου 2020, οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων (servicers) αλλά και οι Τράπεζες, ρύθμισαν 186.986 δάνεια συνολικού ύψους 11,2 δισ. ευρώ.

Από αυτά τα 65.000 ήταν στεγαστικά από τα οποία 43.000 αφορούν δάνεια με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία.

  • Οι τράπεζες, τους τελευταίους 8 μήνες διευθέτησαν 159.796 ληξιπρόθεσμα δάνεια συνολικής αξίας 9,9 δισ. ευρώ.
  • Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) ρύθμισαν 27.190 δάνεια ύψους 1,3 δισ. ευρώ και στο 80% των περιπτώσεων υπήρξε  «κούρεμα» της οφειλής.
  • Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί από τον Ιούλιο 2019, έχουν τακτοποιηθεί δάνεια ύψους 19,1 εκατ. € με ενέχυρο 481 κατοικίες .

Το «κούρεμα» σ’ αυτά τα δάνεια που τακτοποιήθηκαν μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, ανέρχεται σε 5,2 εκατ. ευρώ. Εκτός από την διαγραφή των 5,2 εκατ. ευρώ, μέχρι σήμερα έχει επιπλέον εγκριθεί Κρατική Επιδότηση των υπολοίπων δόσεων συνολικού ύψους 7 εκατ. ευρώ (φτάνει έως και το 50% της δόσης του δανείου)

Μέχρι σήμερα  οι servicers διαχειρίζονται σχεδόν αποκλειστικά καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, με ή χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση.

Μόλις ολοκληρωθούν οι τιτλοποιήσεις δανείων που πραγματοποιούν οι τράπεζες, οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων θα αναλάβουν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων στεγαστικών δανείων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*