Παύλος Μυλωνάς: Μέρισμα έως και 30% των φετινών κερδών το 2024

του Νίκου  Κωτσικόπουλου

Μεγάλο μέρισμα αλλά του χρόνου θα δώσει η ΕΤΕ που πρέπει να αξιοποιήσει πλεόνασμα 6 δισ. ευρώ, με βασική στρατηγική τα δάνεια για επενδύσεις. Έως και 30% από τα φετινά κέρδη θα διανείμει σε μέρισμα η ΕΤΕ το 2024 είπε στους αναλυτές των διεθνών οίκων ο CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς. Η ETE έχει χτίσει πλεόνασμα 6 δισ. ευρώ και αναζητά τρόπους για να το αξιοποιήσει πέραν της οργανικής ανάπτυξης και των δανείων που θα δοθούν κυρίως για επενδύσεις σε ελληνικές επιχειρήσεις. Θα δώσει μέρισμα 20%-30% από τα φετινά κέρδη το 2024, αλλά δεν θα διανείμει φέτος μέρισμα από τα κέρδη του 2022. Οι εποπτικές αρχές, θεωρούν ότι είναι πρώιμο, λόγω της συγκυρίας.

Στο μεταξύ η Εθνική έχει ήδη χτίσει κεφάλαια μεταξύ των οποίων και 20 μονάδες βάσης από αυτά που θα έδινε για μέρισμα φέτος και βλέπει φέτος τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), να «τρέχουν» τώρα με ετήσιο ρυθμό που οδηγεί σε κέρδη 1 ευρώ ανά μετοχή.

Αναζητώντας να αξιοποιήσει τα κεφάλαιά της, η ΕΤΕ έχει αυξήσει 10% τις τοποθετήσεις της σε χρεόγραφα κυρίως ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, όπου όπως είπε ο CFO του Ομίλου Χρίστος Χριστοδούλου, αγόρασε κάπου 100 εκατ. ευρώ ελληνικά ομόλογα λόγω της χαμηλής τιμής τους (ήδη έχουν αυξηθεί οι τιμές τους μετεκλογικά). Η ΕΤΕ αναζητά καλές επενδύσεις και στο εξωτερικό για να αναπτυχθεί.

Η μεγάλη ρευστότητα επέτρεψε σε νέα μείωση του δανεισμού με TLTRO από την ΕΚΤ (ο δανεισμός μειώθηκε κατά 3,1 δισ. ευρώ, στα 5 δισ. ευρώ από το Δεκέμβριο 2022). Ο δείκτης ρευστότητας έφθασε το 269%. Ακόμα:

*Η ενσώματη κερδοφορία RoTE τρέχει στο πρώτο τρίμηνο με ρυθμό 14,8% έναντι πρόβλεψης 11%.

*Ήδη η προβολή των ετήσιων κερδών με βάση τα μεγέθη τριμήνου οδηγεί σε κέρδη ανά μετοχή (EPS) στο 1 ευρώ έναντι ετήσιας πρόβλεψης για 0,75 ευρώ ανά μετοχή.

*Το καθαρό έσοδο από τόκους δανείων στην Ελλάδα (NII), αυξήθηκε 21% από το Δεκέμβριο του 2022 στα 367 εκατ. ευρώ.

*Το καθαρό περιθώριο από τόκους στον Όμιλο (ΝΙΜ), αυξήθηκε κατά 48 μονάδες στο τρίμηνο φέτος κι έφθασε τις 260 μονάδες βάσης.

*Το κόστος χρηματοδότησης της ΕΤΕ αυξήθηκε μεν αλλά παραμένει πολύ χαμηλά, στις 46 μονάδες βάσης στο πρώτο τρίμηνο από 30 μονάδες το Δεκέμβριο

*Πολύ μεγάλη είναι η μείωση του κόστους ειδικά σε σχέση με τα λειτουργικά κέρδη μετά φόρων. Έτσι το κόστος προς λειτουργικά έσοδα της ΕΤΕ έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά στο 34% (από 52% πέρυσι στο πρώτο τρίμηνο), έναντι ετήσιας πρόβλεψης 42%. Το Δεκέμβριο του 2002 το ίδιο μέγεθος ήταν 43%.

*Η ροή νέων κόκκινων δανείων είναι πρακτικά μηδενική. Αν και η τράπεζα διατηρεί την πρόβλεψή της για 350 εκατ. ευρώ νέων κόκκινων δανείων φέτος δεν φαίνεται τουλάχιστον τώρα ότι αυτό το συντηρητικό σενάριο θα επιβεβαιωθεί, δεδομένων και των μέτρων που έχουν λάβει οι ελληνικές τράπεζες με κλείδωμα των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια.

*Αντίθετα, η κάλυψη των κόκκινων δανείων αυξήθηκε στο 89% γεγονός που μειώνει το ακάλυπτο ποσό από κόκκινα δάνεια σε μόλις 200 εκατ. ευρώ.

*Τα κεφάλαια MREL είναι στα 21,8% έναντι στόχου 22,7% τον Ιανουάριο 2024 και είναι θέμα των συνθηκών στις αγορές πότε θα βγει η ΕΤΕ για να πιάσει το στόχο της, μέχρι τότε.

*Το υγιές χαρτοφυλάκιο δανείων έχει αυξηθεί 8% ετησίως στα 2,1 δισ. ευρώ δάνεια, με εκταμιεύσεις 1,2 δισ. ευρώ στο ίδιο διάστημα.

*Η ανάπτυξη στη χώρα τρέχει με ρυθμό ανόδου 2,5%-3% για το ΑΕΠ με μεγάλη συμβολή του τουρισμού