Unit Linked: Κι όμως, το μέλλον… μπορεί να σχεδιαστεί!

Ως Unit Linked ορίζονται τα ασφαλιστήρια ζωής των οποίων ένα μέρος των ασφαλίστρων χρησιμοποιείται για την απόκτηση ασφαλιστικής κάλυψης ζωής, ενώ το υπόλοιπο επενδύεται σε ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες), με γνωστότερο εκπρόσωπο τα Αμοιβαία Κεφάλαια. 

Η ονομασία αυτού του τύπου προϊόντων βασίζεται στη σύνδεση της επένδυσής τους (Linked) με την αξία των μεριδίων (Units) των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Πίστη σας προσφέρει δύο προγράμματα Unit Linked, το Future Plan περιοδικών καταβολών και το Smart Invest εφάπαξ καταβολής, προκειμένου να μπορέσετε να αποταμιεύετε αποτελεσματικά, δημιουργώντας ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη σύνταξή σας, το οποίο θα σας επιτρέπει να διατηρήσετε την οικονομική σας ανεξαρτησία και την ποιότητα ζωής που εσείς επιθυμείτε στην τρίτη ηλικία.

Λόγοι για να τα αποκτήσετε

• Γιατί μπορείτε να προσαρμόσετε τη διαχείριση της επένδυσης στο προσωπικό σας επενδυτικό προφίλ, όπως θα το προσδιορίσετε με τη βοήθεια πιστοποιημένου για διάθεση επενδυτικών προϊόντων Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, Συνεργάτη της Ευρωπαϊκής Πίστης.

• Γιατί μπορείτε να δημιουργήσετε το μελλοντικό σας κεφάλαιο σταδιακά, με τακτικές καταβολές ασφαλίστρου.

• Για να αξιοποιήσετε κεφάλαιο που τυχόν ήδη διαθέτετε με το Smart Invest ή με τη δυνατότητα έκτακτων καταβολών που το πρόγραμμα Future Plan σας παρέχει.

• Γιατί έχετε ευελιξία στην έναρξη της ασφάλισης, με δυνατότητα επιλογής της διάρκειας, του ύψους του ετήσιου ασφαλίστρου επένδυσης και της συχνότητας καταβολής του.

• Γιατί διατηρείτε την ελευθερία της επιλογής ως τη λήξη του προγράμματος, επιλέγοντας τον τρόπο διακανονισμού της παροχής είτε ως εφάπαξ καταβολή είτε ως τμηματικές καταβολές ή και ως συνδυασμό των δύο επιλογών.

• Γιατί το χαρτοφυλάκιό σας ελέγχεται συστηματικά (rebalancing) προκειμένου να παραμένει προσανατολισμένο στο επενδυτικό σας προφίλ, εξασφαλίζοντας ότι η διακύμανση που παρατηρείται στις αγορές δεν επηρεάζει την αρχική κατανομή του χαρτοφυλακίου σας, καθιστώντας το περισσότερο επιθετικό ή συντηρητικό.

• Γιατί σας παρέχει ασφαλιστική κάλυψη, για να εξασφαλίσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε περίπτωση απροόπτου.

Επιλέξτε το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει στο επενδυτικό σας προφίλ

Η δημιουργία της κατάλληλης επενδυτικής στρατηγικής ανάλογα με το δικό σας ξεχωριστό προφίλ είναι απαραίτητη με στόχο:

  • Τον προσδιορισμό του επιπέδου επενδυτικού κινδύνου που προτίθεστε να αναλάβετε με βάση τον χρονικό ορίζοντα της επένδυσής σας (συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να υποστείτε απώλειες).
  • Τον καθορισμό ενός χρονικού ορίζοντα επένδυσης σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που προτίθεστε να αναλάβετε.
  • Τον προσδιορισμό της εμπειρίας που έχετε ως επενδυτής και τους στόχους που θέλετε να επιτευχθούν.

Αμυντικό: Για αποταμιευτές που είναι συντηρητικοί και στοχεύουν στην επίτευξη καλύτερων αποδόσεων από τις κλασικές τραπεζικές καταθέσεις.

Συντηρητικό: Για επενδυτές που στοχεύουν κυρίως στην επίτευξη σταθερού εισοδήματος από τοκομερίδια, μερίσματα και βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις, αναλαμβάνοντας λίγο υψηλότερο επενδυτικό κίνδυνο, αποδεχόμενοι διακυμάνσεις βραχυπρόθεσμα.

Ισορροπημένο: Για επενδυτές που στοχεύουν στην επίτευξη εισοδήματος από τοκομερίδια και μερίσματα, αλλά και σε κεφαλαιακή υπεραξία, με αποδοχή μιας πιθανής διακύμανσης του κεφαλαίου. Το χαρτοφυλάκιο αυτό απαρτίζεται κυρίως από ομόλογα και μετοχές, με στόχο την ισορροπημένη διασπορά.

Αναπτυξιακό: Για επενδυτές που στοχεύουν στην επίτευξη κεφαλαιακής υπεραξίας, αξιοποιώντας επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε διάφορες μετοχικές αγορές του κόσμου, αποδεχόμενοι παράλληλα υψηλή διακύμανση για το κεφάλαιό τους.

Δυναμικό: Για έμπειρους επενδυτές, οι οποίοι στοχεύουν στην επίτευξη μιας σημαντικής κεφαλαιακής υπεραξίας. Σχεδόν το σύνολο του χαρτοφυλακίου (90%) επενδύεται σε μετοχές, αξιοποιώντας επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε διάφορες μετοχικές αγορές του κόσμου, αποδεχόμενοι παράλληλα πολύ υψηλή μεταβλητότητα για το κεφάλαιό τους.

Να μπει το γραφιστικό με τις πίτες που είναι όλες μαζεμένες στη σειρά από τα ίδια αρχεία (ίδιες είναι οι πίτες και στα δυο προγράμματα)

Πού επενδύουν τα προγράμματα

Τα προγράμματα επενδύουν σε πέντε Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, τα οποία απαρτίζονται από ΟΣΕΚΑ (Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) και Διαπραγματεύσιμους ΟΣΕΚΑ (ETF’s) των κορυφαίων διαχειριστών στον κόσμο, όπως BlackRock, Amundi, Pimco, JP Morgan και AGI κτλ. 

Καθένα από τα πέντε Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια ανταποκρίνεται σε μια συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική και αφορά σε ένα συγκεκριμένο Επενδυτικό Προφίλ, το οποίο προσδιορίζεται με τη βοήθεια Πιστοποιημένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. 

Τη διαχείριση των Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες Διαχείρισης Κεφαλαίων στην ελληνική αγορά, με πλήθος διακρίσεων για τις διαχρονικά υψηλές αποδόσεις της.

* ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Aπό το περιοδικό VISION