Άνοδος για τα Unit Linked το 2023. Πρωταγωνιστές στην παραγωγή, ξανά οι διαμεσολαβητές

Αυξημένη ήταν η παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής που συνδέονται με επενδύσεις (Unit Linked) το 2023 έναντι του προηγούμενου έτους. Σε σύνολο, η ετήσια αύξηση της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων Ζωής & Υγείας έφθασε το 7,4%, αναλυόμενη σε 5,3% αύξηση των ατομικών ασφαλίσεων και 13,9% των ομαδικών

Την ίδια ώρα την μεγαλύτερη “πίτα” από τα κανάλια διανομής συμβολαίων ασφάλισης Ζωής καταλαμβανει η ασφαλιστική Διαμεσολάβηση με ποσοστά 51,5% περίπου στις ατομικές ασφαλίσεις και περίπου 54% στις ομαδικές.

Τα παραπάνω συμπεράσματα απορρέουν από την ετήσια Έρευνα Στατιστικών Στοιχείων Ασφαλίσεων Ζωής που διεξήγαγε και δημοσίευσε η Επιτροπή Ζωής & Συντάξεων της Ε.Α.Ε.Ε.

Δείτε παρακάτω κάποια από τα βασικά ευρήματα της μελέτης:

Διαβάστε στο παρακάτω link ολόκληρη τη μελέτη:

Εγκύκλιος_24718_Life_stat_2023_Total