Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιουνίου του ΕΙΑΣ

Επίκαιρες και ενδιαφέρουσες θεματικές επιλογές εμπεριέχει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιουνίου 2024 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υλοποιείται σε υβριδικό περιβάλλον ψηφιακής εκπαίδευσης και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, ενώ απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων.  

Ο χρονικός σχεδιασμός υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ως εξής:

Τρίτη και Πέμπτη, 4 και 6 Ιουνίου 2024, 16:00 – 19:20

Τρίτη και Πέμπτη, 11 και 13 Ιουνίου, 16:00 – 19:20

Έναρξη: Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024, σε περιβάλλον e-learning

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 15:00 – 18:40, από την Τρίτη, 18 Ιουνίου έως και την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024

Τρίτη και Πέμπτη, 25 και 27 Ιουνίου 2024, 16:00 – 19:20

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιουνίου 2024 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών προάγει την ασφαλιστική και ευρύτερη τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας και συμβάλλει ουσιαστικά στις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και στους δείκτες απόδοσης της εργασίας των στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μας, από κοινού. 

Λεπτομέρειες περί του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και των Σεμιναρίων που το συνθέτουν, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να λάβουν απευθυνόμενοι στη Γραμματεία Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου, eiasinfo@eias.gr, 210-9219660 & 684.