Επικουρικό: Η νέα σύνθεση της Διαχειριστικής Επιτροπής με πρόεδρο τον Γ. Βαλαή

Κατά την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μελών του Επικουρικού Κεφαλαίου στις 7/7/2021, εξελέγη νέο μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής ο κ. Παναγιώτης Μαρκόπουλος και κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 13/7/2021, συγκροτήθηκε σε σώμα και προέκυψε νέα σύνθεση.

Η σύνθεση της νέας Διαχειριστικής Επιτροπής :

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΑΗΣ, Πρόεδρος.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ, Αντιπρόεδρος.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γενικός Γραμματέας.

ΜΑΓΔΑ ΚΡΑΝΗ, Ταμίας.

ΚΙΜΩΝ-ΡΕΪΝΙΕΡ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Μέλος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΟΣ, Μέλος.

ΦΩΤΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ, Μέλος.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ, Μέλος.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, Μέλος.

Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων: Αισθητή μείωση στο πλήθος εκκρεμών ζημιών

Αισθητή είναι η μείωση του πλήθους των εκκρεμών ζημιών τα τελευταία έτη κατά 54%, φτάνοντας τον αριθμό των 9.517 στις 31.12.2020 από 20.556 που ήταν στος τέλος του 2017. Αυτό αποτυπώνεται στα στοιχεία της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης Επικουρικού Κεφαλαίου από την παρουσίαση του προέδρου κ. Γιώργου Βαλαή. Πιο αναλυτικά:

-Το συνολικό πλήθος των εκκρεμών ζημιών μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία έτη κατά 54%, φτάνοντας τον αριθμό των 9.517 στις 31.12.2020 από 20.556 που ήταν 31.12.2017.

-Το συνολικό ποσό πρόβλεψης ακολούθησε και αυτό με την σειρά του καθοδική πορεία σε ποσοστό 47% την τελευταία τριετία.

-Κατά τη διάρκεια του έτους 2020, ο συνολικός αριθμός εκκρεμών ζημιών παρουσίασε πτώση της τάξεως 21%, με τις αντίστοιχες προβλέψεις να μειώνονται κατά 27% μέσα στο έτος φτάνοντας το συνολικό ποσό των €287 εκ.

-Από 1.1.2018 έως και 31.12.2020 έχουν αναγγελθεί 8.593 νέες ζημιές (συμπεριλαμβανομένων και των νέων ζημιών Λογαριασμού Αρωγής). Το ποσό των πληρωθεισών ζημιών το αντίστοιχο διάστημα ανέρχεται σε €273 εκ.

διαβάστε περισσότερα εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*