Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων: Αισθητή μείωση στο πλήθος εκκρεμών ζημιών

Αισθητή είναι η μείωση του πλήθους των εκκρεμών ζημιών τα τελευταία έτη κατά 54%, φτάνοντας τον αριθμό των 9.517 στις 31.12.2020 από 20.556 που ήταν στος τέλος του 2017. Αυτό αποτυπώνεται στα στοιχεία της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης Επικουρικού Κεφαλαίου από την παρουσίαση του προέδρου κ. Γιώργου Βαλαή. Πιο αναλυτικά:

-Το συνολικό πλήθος των εκκρεμών ζημιών μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία έτη κατά 54%, φτάνοντας τον αριθμό των 9.517 στις 31.12.2020 από 20.556 που ήταν 31.12.2017.

-Το συνολικό ποσό πρόβλεψης ακολούθησε και αυτό με την σειρά του καθοδική πορεία σε ποσοστό 47% την τελευταία τριετία.

-Κατά τη διάρκεια του έτους 2020, ο συνολικός αριθμός εκκρεμών ζημιών παρουσίασε πτώση της τάξεως 21%, με τις αντίστοιχες προβλέψεις να μειώνονται κατά 27% μέσα στο έτος φτάνοντας το συνολικό ποσό των €287 εκ.

-Από 1.1.2018 έως και 31.12.2020 έχουν αναγγελθεί 8.593 νέες ζημιές (συμπεριλαμβανομένων και των νέων ζημιών Λογαριασμού Αρωγής). Το ποσό των πληρωθεισών ζημιών το αντίστοιχο διάστημα ανέρχεται σε €273 εκ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Λογαριασμός Επικουρικού Κεφαλαίου

-Στις 31.12.2020 το σύνολο των εκκρεμών ζημιών ανέρχεται σε 4.269 με το αντίστοιχο προβλεπόμενο ποσό να ανέρχεται σε 136εκ. Ο συνολικός αριθμός εκκρεμών ζημιών λογαριασμού Επικουρικού Κεφαλαίου μειώθηκε κατά 20% μέσα στο έτος, ενώ σε σχέση με τις 31.12.2017 παρουσίασε πτώση 55%.

-Σημειώνεται ότι, από 1.1.2017 έως και τις 31.12.2020, έχουν αναγγελθεί συνολικά 7.309 νέες ζημίες που αφορούν άγνωστα και ανασφάλιστα (2.339 ζημιές το 2017, 1.866 ζημιές το 2018, 1.798 ζημιές το 2019 και 1.306 ζημιές το 2020).

Λογαριασμός Αρωγής

-Στις 31.12.2020 το σύνολο των εκκρεμών ζημιών ανέρχεται σε 5.248 με το αντίστοιχο προβλεπόμενο ποσό να ανέρχεται σε 151εκ. Ο συνολικός αριθμός εκκρεμών ζημιών μειώθηκε κατά 22% μέσα στο έτος με το ποσό πρόβλεψης των εκκρεμών ζημιών να παρουσιάζει μείωση 34% μέσα στο έτος.

-Σημειώνεται ότι, από 1.1.2017 έως και τις 31.12.2020 έχουν αναγγελθεί συνολικά 3.738 νέες ζημίες που αφορούν στο Λογαριασμό Αρωγής. Εξ ‘ αυτών 2.542 ζημιές αφορούν στην εταιρεία Enterprise, 829 την εταιρεία International Life και 220 που αφορούν στην Αιγαίον.

-Σημειώνεται ότι από τις 31.12.2017 το συνολικό πλήθος ζημιών μειώθηκε κατά 52%, με το αντίστοιχο ποσό πρόβλεψης να πέφτει κατά 57%

Οικονομικές εξελίξεις 2020 – Έσοδα Ε.Κ.

-Οι συνολικές εισφορές του Ε.Κ. σημείωσαν μικρή μείωση το 2020 και υπολογίστηκαν σε €57,5εκ. Οι εισφορές προέρχονται από τα μέλη του Ε.Κ..

-Το 2020 πραγματοποιήθηκαν εγγραφές των WAKAM , ACCELERANT, ZK LYV INS ως νέα μέλη στο Ε.Κ.

-Το 2019 πραγματοποιήθηκαν ρευστοποιήσεις (κυρίως) χρεογράφων ύψους €17,6εκ. Τα έσοδα από ρευστοποιήσεις ανήλθαν το 2020 σε €19,7εκ. και αφορούν κυρίως σε ρευστοποιήσεις χρεογράφων και πωλήσεις ακινήτων.

Έξοδα

Κατά το 2020, το Επικουρικό Κεφάλαιο εξόφλησε 25% λιγότερες ζημιές συγκριτικά με το 2019, ενώ πλήρωσε €78εκ. αποζημιώσεις, 15% λιγότερο σε σχέση με το 2019.

Στα Γενικά Έξοδα του Ε.Κ. συμπεριλαμβάνεται ποσό 1.466.731€ που αφορά το κόστος της εθελουσίας εξόδου

Εκκρεμείς Ζημιές

-Το 73% των εκκρεμών ζημιών (6.904 ζημιές) έχουν ποσό πρόβλεψης έως €10χιλ. ανά ζημία και μέσο ποσό πρόβλεψης €2,8χιλ.

-Το 8% των εκκρεμών ζημιών (760 ζημιές) έχουν ποσό πρόβλεψης από €100χιλ.έως €1εκ.και μέσο ποσό πρόβλεψης €268χιλ.

Άλλες σημαντικές εξελίξεις

-Επιτυχής πραγματοποίηση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου

-Διαχείριση ακινήτων

-Συνεργασία με την Πολιτεία και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών για την καταπολέμηση των ανασφάλιστων οχημάτων

-Συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος για θέματα παλαιών εκκαθαρίσεων

Όσον αφορά ειδικότερα την διαχείριση των Ακινήτων του Επικουρικού, το 2020 πραγματοποιήθηκαν 3 πλειοδοτικοί διαγωνισμοί και πωλήθηκαν 11 ακίνητα με αξία 2.637.428€

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*