Επενδυτική στρατηγική, επαγγελματική διαχείριση και αποδόσεις στα ΤΕΑ

Οι επενδυτικές στρατηγικές, οι βέλτιστες πρακτικές επαγγελματικής διαχείρισης και οι μελλοντικές προοπτικές των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης αποτέλεσαν το επίκεντρο του 4ου πάνελ του 2ου συνεδρίου επαγγελματικής ασφάλισης που συνεχίζει σήμερα τις εργασίες του, ύστερα από την καθόλα επιτυχημένη χθεσινή πρώτη ημέρα.

Στο Panel ΙV: «Αποτελέσματα Επενδυτικής Διαχείρισης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Μελλοντικές Προοπτικές» με συντονιστής τον Κωνσταντίνο Ουζούνη, CEO, ethosGROUP συμμετείχαν οι ομιλητές κ.κ. Κρις Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, ALPHA TRUST & Α’ Αντιπρόεδρος, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), Ελένη Κορίτσα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., Θωμάς Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management, Ηρακλής Μπαμπλέκος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, Δρ. Αναστάσιος Σεπετής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με εξειδίκευση στις Πολιτικές και στα Χρηματοοικονομικά της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Προστασίας.

Ο κ. Αίσωπος κάνοντας μια μικρή αναδρομή στο επαγγελματικό ταμείο των οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) που ιδρύθηκε το 2006 σημείωσε πως «μέσα σε15 χρόνια από την ίδρυσή του δημιουργήθηκαν άλλα 20 επιπλέον ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης», γεγονός που καταδεικνύει την ενίσχυση της προσπάθειας χρησιμοποίησης του 2ουπυλώνα ανάπτυξης συμπληρωματικά του 1ου.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στο 0,8% επί του ΑΕΠ στο σύνολο όλων των επαγγελματικών ταμείων. Σημασία έχει πόσοι είναι ασφαλισμένοι στα Ταμεία. Ο αριθμός ανέρχεται περίπου στις 200.000. Όσο οι εργαζόμενοι εξοικειώνονται με τον θεσμό θα βλέπουμε και νέα μέλη να εισέρχονται.  Αξίζουν συγχαρητήρια στις διοικήσεις των ταμείων που δαπανούν πολύ κόπο, χρόνο και χρήμα για να εντάξουν νέο κόσμο. Η κυβέρνηση είναι θετική απέναντι στα πράγματα. Οφείλουμε να πείσουμε τους εργαζόμενους για θέμα των αποδόσεων των ταμείων», πρόσθεσε. Δεν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί στην σημασία των επενδυτικών επιτροπών και το εποπτικό πλαίσιο καθώς και στα τεράστια βήματα που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της επαγγελματικής διαχείρισης των ταμείων ενώ όπως υπογράμμισε «τόσο η αναλογιστική μελέτη όσο και η βιωσιμότητα δείχνουν την εξέλιξη κάθε ταμείου. Ο δρόμος μας οδηγεί προς την κατεύθυνση του sustainable investing».

Από την μεριά της η κα. Κορίτσα επεσήμανε πως το υπό διαχείριση ενεργητικό των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης εκτοξεύτηκε από το γεγονός της εισόδου 4 ταμείων από το χώρο της υποχρεωτικής ασφάλισης που χαρακτηρίζονται ως υβριδικά καθώς κινούνται ανάμεσα στους δυο πυλώνες. Όπως, χαρακτηριστικά, σημείωσε, «corporate governance και διαφάνεια, συνδυαστικά, θ αυξήσουν την κουλτούρα υιοθέτησης των ΤΕΑ ενώ τόσο το prudent person principle όσο και το diversification κατέχουν ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη των ταμείων». Παράλληλα, τόνισε πως η στρατηγική κατανομή των επενδύσεων – που γίνεται από συμβούλους και αναλογιστές – αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για τις αποδόσεις.

Ο κ. Κωνσταντινίδης τόνισε την σημαντικότητα των ESG κριτηρίων, υπογραμμίζοντας πως «υπάρχουν πλέον πάροχοι που συμβάλλουν στην υιοθέτηση ESG πρακτικών. Υποχρέωση όλων των διαχειριστών είναι να υπάρχουν ενεργοί επενδυτές οι οποίοι θα ‘πιέζουν’ τις εταιρείες, τους μετόχους αλλά και τους εργαζόμενους προς την κατεύθυνση υιοθέτησης ESG πολιτικών. Μπαίνουμε σε πορεία χαμηλών αποδόσεων. Στην αγορά ομολόγων τα επιτόκια θα παραμείνουν αρνητικά για πολύ καιρό ακόμη. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αγορές των μετοχών». Μιλώντας για την βελτίωση των αποδόσεων σημείωσε πως αυτή στηρίζεται σε τρεις τομείς: 1) allocation, 2) Αύξηση ρίσκου / μεγαλύτερη έκθεση σε μετοχές, 3) Eπενδύσεις σε αειφόρο ανάπτυξη, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Infrastracture.

Ο κ. Μπαμπλέκος μίλησε για τις ιδιαίτερες συνθήκες της αγοράς, την κανονιστική εποπτεία και τις επενδυτικές στρατηγικές. «Η αυξημένη ρευστότητα σε συνάρτηση με την μεγάλη μόσχευση και το περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά. Όλοι θυμόμαστε στην εποχή του 99′.  Εταιρείες οδηγήθηκαν σε κεφαλαιοποιήσεις χωρίς να τηρούν υποτυπωδώς τις απαραίτητες προϋποθέσεις με τα γνωστά σ όλους μας αποτελέσματα. Η κανονιστική Εποπτεία, οι επενδυτικές στρατηγικές και επιλογές του  διαχειριστή συμβάλλουν στην επαγγελματική διαχείριση των ΤΕΑ. Έχουμε την δυνατότητα επιλεγμένων τοποθετήσεων σε εταιρείες που μπορούμε να αξιολογήσουμε τόσο την βιωσιμότητα όσο και την συμπεριφορά τους τα επόμενα χρόνια. Οι διοικήσεις των ταμείων και οι επενδυτικές επιτροπές αποτελούνπαράγοντες-κλειδιά’ για την επαγγελματική διαχείριση. Η συμμετοχή και η συνεργασία σε ΣΔΙΤ (αεροδρόμιο, ΕΓΝΑΤΙΑ) απαραίτητα για το μέλλον».

 Τέλος, ο κ. Σεπετής ανέδειξε την αξία της αειφόρου ανάπτυξης που στηρίζεται σε περιβαλλοντική ισορροπία και κοινωνική δικαιοσύνη όπως σημείωσε. «Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης περιλαμβάνει την περιβαλλοντική ισορροπία και κοινωνική δικαιοσύνη. Η αειφόρος χρηματοδότηση -βασικός πυλώνας για την ΕΕ- διαφοροποιείται από την βιωσιμότητα καθώς η αειφόρος περιλαμβάνει το διηνεκές, τώρα και στο μέλλον δηλαδή. Απαιτείται οριζόντια εφαρμογή των ESG παραγόντων πλέον παντού γιατί αλλιώς θα υπάρχει ασύμμετρη πληροφόρηση. Από το 1970 έχουν τεθεί προς συζήτηση όλα αυτά τα ζητήματα. Ενώ το 2000 οι δαπάνες για ESG ανέρχονταν σε κάποια δις παγκοσμίως, πλέον ξοδεύονται τρισεκατομμύρια δολάρια. Έρευνα του 2007 έδειξε ότι επιχειρήσεις που έχουν σωστά περιβαλλοντικά κριτήρια έχουν καλύτερη μετοχική αξία», υπογράμμισε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*