Ασφαλιστικές εισφορές: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Μη Μισθωτών για τον Αύγουστο

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) του μηνός Αυγούστου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες , αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*