Ασφάλιση αυτοκινήτων: Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις

Σύμφωνα με κάποιες προβλέψεις, μέσα στα επόμενα 25 χρόνια, το μέγεθος και η μορφή της αγοράς ασφάλισης οχημάτων θα αλλάξουν δραστικά. H τηλεματική τεχνολογία, τα συνδεδεμένα με το διαδίκτυο οχήματα και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα αυτόνομα οχήματα θα αλλάξουν τις πολιτικές ανάληψης κινδύνων και την τιμολόγηση των παραδοσιακών ασφαλίσεων αυτοκινήτων.
Στον τομέα της ανάληψης κινδύνων,για παράδειγμα, και ενώ πολλές από τις παραδοσιακές παραμέτρους (π.χ. το ιστορικό ζημιών ενός υποψήφιου προς ασφάλιση, η περιοχή του, κτλ.), θα εξακολουθήσουν να λαμβάνονται υπόψη, νέες παράμετροι, όπως ο κατασκευαστής, το
μοντέλο ή τα λογισμικά συστήματα που είναι ενσωματωμένα στο όχημα θα γίνουν επίσης σημαντικές στην αξιολόγηση του κινδύνου.
Άλλος ένας βασικός παράγοντας θα είναι και η περιοχή όπου το όχημα κινείται και φυλάσσεται, καθώς κάποιες γεωγραφικές περιοχές ενδέχεται να αναπτύξουν υποδομές που
διευκολύνουν την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών (π.χ. αποκλειστικές λωρίδες) και άλλες όχι.
Μία άλλη σημαντική εξέλιξη για την ασφαλιστική βιομηχανία έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια. Πολλές έρευνες καταδεικνύουν ότι τόσο ο αριθμός όσο και η βαρύτητα των
ατυχημάτων στους δρόμους θα μειωθούν δραματικά καθώς τα αυτοματοποιημένα οχήματα ελαχιστοποιούν τον παράγοντα του ανθρώπινου λάθους, στον οποίο αποδίδονται τα περισσότερα τροχαία. Έτσι παρά το γεγονός ότι τα αυτόνομα οχήματα θα είναι πιο ακριβά, πολλοί προβλέπουν μειωμένη συχνότητα ατυχημάτων και άρα λιγότερες ζημιές.
Επιπλέον, η ανάπτυξη της οικονομίας διαμοιρασμού των οχημάτων, ως μία φθηνότερη εναλλακτική μορφή μετακίνησης σε σχέση με τα ιδιωτικής χρήσης οχήματα, πιθανώς θα μειώσει δραστικά τον αριθμό αυτών.
Η σημαντικότερη ωστόσο πρόκληση για την ασφαλιστική βιομηχανία έχει να κάνει με το ζήτημα της ευθύνης στην περίπτωση της πρόκλησης ατυχήματος στο οποίο εμπλέκεται
ένα αυτo-οδηγούμενο όχημα. Το ζήτημα παρουσιάζει διαβαθμίσεις:
Πώς, ανάλογα με το βαθμό αυτοματοποίησης ενός οχήματος, θα αποδίδεται η ευθύνη ανάμεσα στον οδηγό, τον κατασκευαστή ή /και τους παρόχους εξαρτημάτων ή
λογισμικού δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο και θα εξαρτηθεί τόσο από την πραγματική πρόοδο που θα σημειωθεί στις τεχνολογίες των οχημάτων αυτών, όσο και από τις σχετικές
νομοθεσίες και τα πραγματικά περιστατικά που θα προκύψουν.
Σε αυτό το σημείο είναι νωρίς για να προβλέψουμε πώς η παραδοσιακές ασφάλειες επιβατικών και εμπορικών οχημάτων θα αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα.
Ενδεχομένως, οι ασφαλίσεις αστικής ευθύνης προϊόντων, λαθών και παραλείψεων καθώς και κυβερνοχώρου να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά με πιο παραδοσιακά ασφαλιστικά προϊόντα για την κάλυψη αυτών των περιπτώσεων.
Περιοδικό Voice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*