Μειώσεις προμηθείων στο τραπέζι των Ευρωπαίων Ασφαλιστών

της Ελενας Ερμείδου

Ετος με πολλές εκπλήξεις θα είναι το 2024 για τους ασφαλιστές, αν οι πολιτικές της ΕΕ συνεχίσουν να περιλαμβάνουν αυστηρές ρυθμίσεις και γραφειοκρατία.  Από την μία ο πληθωρισμός, τα καρικά φαινόμενα, τα αυξημένα κόστη και, από την άλλη ο σχεδιασμός των προϊόντων και οι ρυθμίσεις που ανατροφοδοτούν τις αυξήσεις. Τούτων δοθέντων η Moody’s για πρώτη σχεδόν φορά βάζει στο τραπέζι με επιτακτικό τρόπο το θέμα των προμηθείων τονίζοντας ότι οι ασφαλιστές θα πρέπει να μειώσουν τις προμήθειες και τις αμοιβές τους στα συμβόλαια ζωής.

Αυξήσεις στα ασφάλιστρα αυτοκινήτου παρά την πτώση του πληθωρισμού

Ο πληθωρισμός των τιμών του καταναλωτή σταδιακά υποχωρεί, αλλά οι αυξήσεις των μισθών θα τροφοδοτούν αυξήσεις στις τιμές των ασφαλίστρων κυρίως στον κλάδο αυτοκινήτου και, ιδίως στις αγορές της Γερμανίας και της Γαλλίας αναφέρει η Moody’s σε μελέτη της. «Οι ασφαλιστές θα πρέπει να πιέσουν για περαιτέρω αυξήσεις στα ασφάλιστρα για να δύνανται να αποζημιώσουν»,τονίζει.

Οι υψηλές διακρατήσεις κινδύνων συμπιέζουν τα κέρδη των ασφαλιστών

Στο μέτωπο των καιρικών φαινομένων, η Moody’s παρατηρεί ότι οι ασφαλιστικές του κλάδου Περιουσίας και Ατυχημάτων είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στα καιρικά φαινόμενα. Οι ασφαλιστικές κατά τις ανανεώσεις του Ιανουαρίου 2024 δεν αγόρασαν πρόσθετες αντασφαλιστικές καλύψεις έναντι των κλιματικών φαινομένων.  Η συνθήκη αυτή τους αφήνει εκτεθειμένους απέναντι στα καιρικά φαινόμενα, αν επαναληφθούν τα ακραία συμβάντα του 2023 την στιγμή μάλιστα που το 2023 οι κύριοι ασφαλιστές απορρόφησαν τις περισσότερες ζημιές και επωμίστηκαν τις περισσότερες αποζημιώσεις για καταστροφές.

Σχεδιασμός νέων προϊόντων ή μειώσεις αμοιβών και προμηθειών

Στον κλάδο ζωής και υγείας, η Moody’s ανοίγει νέο μέτωπο, διατυπώνοντας επακριβώς πως: Αναμένουμε από τους ασφαλιστές ζωής να αρχίσουν να μειώνουν τις αμοιβές και τις προμήθειες τους ή να αλλάξουν τον σχεδιασμό των προϊόντων τους, ως απάντηση στο νέο ρυθμιστικό κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ, καθώς και σε εθνικό πλαίσιο». Προσθέτει ότι η στρατηγική που σχεδιάζεται από την ΕΕ για τις επενδύσεις λιανικής θα είναι το βασικό θέμα του 2024.

Το καλό νέο για τους ασφαλιστές ζωής και υγείας ότι διαβλέπει αυξημένες αποδόσεις και κέρδη από επενδύσεις, λόγω των υψηλών επιτοκίων στην αγορά. Με τον τρόπο αυτό υπογραμμίζει θα μπορέσουν να περιορίσουν άλλους κινδύνους.

Οι ρήτρες τιμαριθμικής προσαρμογής σώζουν 

Συσχετίζοντας, περαιτέρω τον κλάδο αυτοκινήτου με τον πληθωρισμό τονίζει πως οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα αντανακλούν το κόστος επισκευής αυτοκινήτων, ενώ σε ό,τι αφορά τον κλάδο Περιουσίας και Ατυχημάτων διευκρινίζει ότι τα περισσότερα ευρωπαϊκά συμβόλαια ασφάλισης κατοικίας περιλαμβάνουν ρήτρες τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που επιτρέπουν στους ασφαλιστές να αυξάνουν αυτόματα τις τιμές, σύμφωνα με τον πληθωρισμό, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο επιδείνωσης της κερδοφορίας τους.

Αυξήσεις στα ασφάλιστρα ή αυξήσεις αποθεματικών 

Με αυτά τα δεδομένα προβλέπει ότι οι ασφαλιστές μπορούν να ακολουθήσουν δύο δρόμους: είτε τον δρόμο των αυξήσεων στα ασφάλιστρα, είτε τον δρόμο που οδηγεί στις αυξήσεις των αποθεματικών τους κεφαλαίων.