Πώς και από τι θα ωφεληθούν οι αντασφαλιστές το 2023/4

της Ελενας Ερμείδου

Δείκτη ζημιών και εξόδων προς τα καθαρά αντασφάλιστρα 88% έγραψαν 18 ασφαλιστικές Περιουσίας και Ατυχημάτων που εξέτασε η Fitch κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.  H θετική δυναμική θα συνεχιστεί το 2023 και το 2024, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές στα αντασφάλιστρα  προβλέπουν τις μελλοντικές τάσεις ζημιών από καταστροφές.

Η Fitch δίνει έμφαση στις αυξήσεις των τιμών σε σχέση με τον πληθωρισμό, τονίζοντας ότι οι ασφαλισμένες αξίες  λόγω του πληθωρισμού σημείωσαν άνοδο, επιτρέποντας στους αντασφαλιστές να γράψουν αυξημένους τζίρους στον κλάδο Περιουσίας και Ατυχημάτων.

Σημαντικές βελτιώσεις  σε επίπεδο κερδοφορίας έχει επίσης καταγράψει ο κλάδος αντασφάλισης ζωής και υγείας. Η άνοδος των τιμών των αντασφαλίστρων σε συνδυασμό με την υποχώρηση των αξιώσεων που προέρχονται από την πανδημία συνέβαλλε στην εικόνα αυτή.

Επιπρόσθετα, τα ίδια κεφάλαια των αντασφαλιστών κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση 8,6% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 σε σύγκριση με το τέλος του 2022. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στα αυξημένα κέρδη του underwriting και στα κέρδη που συγκέντρωσαν οι αντασφαλιστικές από τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει στις αγορές κεφαλαίων.

Οι αντασφαλιστές επωφελούνται από την άνοδο των αγορών, τις τιμολογιακές αυξήσεις, τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές σε καθορισμένες χρονικές διάρκειες με τις περισσότερες επενδύσεις των ασφαλιστών σε ομόλογα να αναμένεται να διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση, ευνοεί τα περιθώρια κέρδους των αντασφαλίστών,  προεξοφλώντας ότι οι θετικές συνθήκες θα συνεχιστούν μέχρι το 2024.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*