Φιλικός Διακανονισμός: Ανανεώσεις εγγραφών και προσχωρήσεις νέων μελών

του Βάιου Κρόκου

Ανανεώνεται η λίστα μελών των ασφαλιστικών εταιρειών στο Σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού. Υφιστάμενα μέλη αλλά και νέα που θέλουν να προσχωρήσουν στο Σύστημα αποζημίωσης καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 31/10/2019, υπόψη της Διαχειριστικής Επιτροπής.

Η έγκριση προσχώρησης καθώς και της ανανέωσης ανήκει στη Διαχειριστική Επιτροπή η οποία αποφασίζει εντός μηνός με ενισχυμένη πλειοψηφία.

Η ΕΑΕΕ υπενθυμίζει πως οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που θα υποβάλουν αίτηση προσχώρησης για πρώτη φορά πρέπει να δηλώσουν την πρόθεσή τους μέχρι 30/9/2019.

Μια «συμφωνία κυρίων»…εδώ και 20 χρόνια

Μια απτή απόδειξη αποτελεί για τις ασφαλιστικές εταιρίες η συμμετοχή τους στο Σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού καθώς έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν ότι βρίσκονται κοντά στον πελάτη, έτοιμες να υποστηρίξουν και να εξυπηρετήσουν, όποτε υπάρξει ανάγκη.

Συνεργεία, πραγματογνώμονες, κατάθεση δικαιολογητικών κ.α αποτελούσαν πάντα δημιουργούσαν ταλαιπωρία και εν τέλει ανησυχία για το τι μέλλει γενέσθαι με το τρακαρισμένο ΙΧ, την αποκατάσταση των βλαβών, την αποζημίωσή κλπ…

Ο φιλικός διακανονισμός είναι ένα σύστημα αποζημίωσης μετά από τροχαίο ατύχημα, που επιτρέπει στον αναίτιο ασφαλισμένο – αυτόν δηλαδή που δεν έχει υπαιτιότητα για το ατύχημα- να αποζημιωθεί από τη δική του ασφαλιστική εταιρία, αντί για την εταιρία του υπαίτιου οδηγού.

Τα τελευταία 20 χρόνια περίπου όταν και έλαβε χώρα για πρώτη φορά η εν λόγω «συμφωνία κυρίων» ανάμεσα στις ασφαλιστικές, οι διευκολύνσεις και οι απλούστερες διαδικασίες σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος είναι σημαντικές.

Με ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής το Μητρώο Μελών ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Διαβάστε: Το Μητρώο Μελών

Οι διαδικασίες εσωτερικά

Ο μηχανισμός συμψηφισμού της ΕΑΕΕ είναι το σημείο που φέρνει κοντά τις εμπλεκόμενες ασφαλιστικές ενός ατυχήματος όπου τακτοποιούνται ουσιαστικά οι χρηματικές συναλλαγές

Οι εκκαθαρίσεις των πληρωμών γίνονται σε μηνιαία βάση και οι επανεισπράξεις υπολογίζονται με μέσους όρους.

Τα μέλη της Συμφωνίας καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία του ασφαλιζόμενου από τις εταιρίες μέλη της Ε.Α.Ε.Ε. στόλου αυτοκινήτων οχημάτων.

Σημαντικό στοιχείο είναι και οι πίνακες υπαιτιότητας καθώς αποτελούν περιπτώσεις ατυχημάτων, που όταν συμβούν οδηγούν με απόλυτη ασφάλεια στο συμπέρασμα για το ποιος από τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς ευθύνεται για το ατύχημα εξ ολοκλήρου ή έστω κατά 50%.

Ποιο το κέρδος των οδηγών – τα πλεονεκτήματα

-Λιγότερες και πιο άμεσες διαδικασίες 

-Ταχύτερη καταβολή της αποζημίωσης 

-Μικρότερη ανάγκη για προσφυγή, δική σας ή της εταιρίας σας, στα δικαστήρια, με τη μείωση του σχετικού κόστους που συνεπάγεται αυτό.

-Λιγότερες διενέξεις ανάμεσα σε σας και άλλες ασφαλιστικές εταιρίες.

-Δυνατότητα να αποζημιωθείτε από την εταιρία που εσείς οι ίδιοι επιλέξατε, έχοντας προφανώς δική σας άποψη για την ποιότητα των υπηρεσιών της.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*