Νέα προϊόντα Ασφαλίσεων Ζωής από την INTERAMERICAN

Ανταποκρινόμενη στις ασφαλιστικές ανάγκες και συγκυριακά στις ιδιαίτερες, περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες των πολιτών, όπως αυτές διαμορφώνονται στο σύγχρονο περιβάλλον, η INTERAMERICAN διαθέτει στην αγορά νέα, βελτιωμένα προγράμματα ασφαλίσεων Ζωής και Εισοδήματος. Η εστίαση της εταιρείας στους εν λόγω κλάδους αναδεικνύει, ταυτόχρονα, τον νέο ρόλο συμβούλου στον οποίο κατευθύνονται οι συνεργάτες του εταιρικού δικτύου για την ενημέρωση και καθοδήγηση του πελάτη.

Συγκεκριμένα, η INTERAMERICAN διαθέτει:

  • τρία νέα προγράμματα Ασφάλισης Ζωής
  • νέα Ασφάλιση Μόνιμης και Ολικής Ανικανότητας (ΜΟΑ) Εφάπαξ Κεφαλαίου
  • βελτιωμένη Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας Μειουμένου Κεφαλαίου.

Τα νέα προγράμματα έχουν τα ακόλουθα κοινά γνωρίσματα:

  • την αύξηση του ορίου ηλικίας λήξης των προγραμμάτων έως το 75ο ετος του ασφαλισμένου
  • την ανταγωνιστική τιμολόγηση, που προσαρμόζεται στα οικονομικά μέτρα του ενδιαφερομένου
  • την ιδιαίτερη ευελιξία στην αύξηση/μείωση του ασφαλισμένου κεφαλαίου μετά τη διετία, εφ’ όσον η οικονομική η οικογενειακή κατάσταση του ασφαλισμένου έχει μεταβληθεί και απαιτείται να τροποποιηθεί
  • ξεκάθαρους και απλοποιημένους όρους, με την εγγύηση του κύρους και της αξιοπιστίας της εταιρείας.

Τα τρία νέα  προγράμματα  είναι: Η Απλή Ασφάλεια Ζωής με μέγιστη ηλικία εισόδου το 70ό έτος, η Ετησίως Ανανεούμενη με μέγιστη ηλικία εισόδου το 74ο έτος και η Απλή Μειουμένου Κεφαλαίου με μέγιστη ηλικία εισόδου το 65ο έτος.

 

Όσον αφορά στην Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, που παρέχεται ως προσάρτημα -η ΜΟΑ Εφάπαξ Κεφαλαίου και ως stand alone- χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολόγηση, έχει ελάχιστη ηλικία εισόδου στο 18ο έτος και λήξη στο 70ό έτος, με κάλυψη εφάπαξ κεφαλαίου σε περίπτωση ΜΟΑ από ασθένεια η ατύχημα.

Τα νέα προγράμματα θα συνοδευτούν από εξειδικευμένα σεμινάρια τεχνικών πωλήσεων για επιλεγμένους συνεργάτες της εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι η παραδοσιακή Ασφάλιση Ζωής είναι συνυφασμένη με τον «κορμό» των δραστηριοτήτων του εταιρικού δικτύου πωλήσεων (agency),από την ίδρυση της εταιρείας. Ειδικότερα στον κλάδο Ζωής, που συνεισέφερε το 17% στα συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της INTERAMERICAN το 2017, η εταιρεία είχε πέρυσι παραγωγή ασφαλίστρων 59 εκατ. ευρώ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*