Ο Σταμάτης Πουλής άμισθος Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εργασίας

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Άδωνι Γεωργιάδη ορίζεται ο κ. Σταμάτης Πουλής, άμισθος Ειδικός Σύμβουλος με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την υλοποίηση της στρατηγικής για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, καθώς και Εκπρόσωπος του Υπουργού Εργασίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ο κ. Σταμάτης Πουλής είναι Α΄ Αναπληρωματικός Βουλευτής Ν.Δ. Δυτικής Αττικής. Κάτοχος Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών της Σχολής  Οικονομικών και  Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος  Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Φυλής. Δραστηριοποιείται ως σύμβουλος στον σχεδιασμό και υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων καθώς και προγραμμάτων που αφορούν στην κατάρτιση, εξειδίκευση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.