Η “πρώτη” της Φιλίππα Μιχάλη στο Συνέδριο Πωλήσεων της NN

Έλενα Ερμείδου 

Σε μία κατάμεστη αίθουσα στον Ελληνικό Κόσμο διεξήχθη το ετήσιο συνέδριο πωλήσεων της NN Hellas.

Στο βήμα ανέβηκε η κα. Φιλίππα Μιχάλη ως νέα Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της NN Hellas, για πρώτη φορά μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, διαδεχόμενη την κα. Μαριάννα Πολιτοπούλου.

Εμφανώς συγκινημένη δήλωσε ότι ξεκίνησε την καριέρα της πριν από 25 χρόνια, επιβεβαιώνοντας ότι το ίδιο πάθος και ενδιαφέρον διατηρεί μέχρι σήμερα.

Εμφανέστατα από τα λόγια και τις δηλώσεις της προέκυπτε το συμπεράσμα ότι η ισχυρή κυρία της ασφαλιστικής διαθέτει όραμα και στόχους για το μέλλον.

“Η NN ξεχωρίζει ως η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία, με παραγωγή ασφαλίστρων 844 εκατ. Ευρώ. Ξεχωρίζουμε για το ανθρώπινο δυναμικό, τις επιτυχίες, το δίκτυο” τόνισε στην ομιλία της.

Τα εποπτικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 884,4 εκατομμύρια ευρώ σημειώνοντας αύξηση 65% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, κυρίως λόγω της συγχώνευσης με την NN Hellas II, η οποία συνεισέφερε 317,1 εκατομμύρια ευρώ στο σύνολο. Τα εποπτικά ασφάλιστρα της NN Hellas αυξήθηκαν κατά 5,7% συγκριτικά με το 2021, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του χαρτοφυλακίου ασφαλιστικών προϊόντων Unit/Index-Linked.

Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 9,4 εκατομμυρίων ευρώ το 2022 λόγω της μείωσης κατά 116 εκατομμύρια ευρώ της αποτίμησης των Unit/Index-Linked προϊόντων και της απομείωσης κατά 9 εκατομμύρια ευρώ των διαθεσίμων προς πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων, που αντισταθμίστηκαν μερικώς από επίδραση 77 εκατομμύριων ευρώ που αφορούν στην NN Hellas II, από τη μεγαλύτερη παραγωγή ασφαλίστρων κατά 30 εκατομμύρια ευρώ και από την αύξηση 8 εκατομμυρίων ευρώ στα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες.

Τα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 23 εκατομμύρια ευρώ για τη συγχωνευμένη εταιρία, ενώ σε επίπεδο ατομικών καταστάσεων, εξαιρουμένων των συνολικών εξόδων της ΝΝ Hellas II, σημείωσαν μείωση της τάξεως των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται στην πτώση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων κατά 106 εκατομμύρια ευρώ που συνάδει με την προαναφερθείσα μείωση των Unit-Linked στοιχείων ενεργητικού, η οποία αντισταθμίστηκε από τις κατά 14 εκατομμύρια ευρώ μεγαλύτερες αποζημιώσεις και παροχές προς ασφαλισμένους και από τα μεγαλύτερα λειτουργικά έξοδα κατά 12 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία σχετίζονται κυρίως με έκτακτα έξοδα για την ενσωμάτωση της NN Hellas II. Τα συνολικά έξοδα της NN Hellas II ανήλθαν σε 103 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένης επίδρασης 33,6 εκατομμυρίων ευρώ απόρροια της Άσκησης Επάρκειας Αποθεμάτων.

ΝΝ: Αύξηση 65% στην παραγωγή, 317 εκ. από NN Hellas II

Αναφέρθηκε επίσης στα τρία προϊόντα που λάνσαρε η ΝΝ μέσα στο 2023, όπως και για την συνεχιζόμενη διαδικασία ενοποίησης της Metlife με την NN, η οποία όταν ολοκληρωθεί θα απελευθερώσει δυνάμεις, ώστε όλοι στην NN να επικεντρωθούν στον στόχο. 

“Θέλουμε να είμαστε όχι μόνο η μεγαλύτερη εταιρεία στην αγορά, αλλά και η καλύτερη, προστατεύοντας την φήμη του ονόματός μας”. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*