Κινητήριος δύναμη τα Συλλογικά Συνταξιοδοτικά στις Ασφαλίσεις Ζωής

Σε θετικό έδαφος κινείται η ασφαλιστική αγορά, με τα Συλλογικά Συνταξιοδοτικά να επιδεικνύουν ένα ανοδικό momentum αποτελώντας την “κινητήριο δύναμη” για τον  ευρύτερο κλάδο Ζωής, στο +15,8%.

Στην ετήσια έκθεσή της για την παραγωγή το 2022, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), καταγράφει αύξηση της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων του 2022 κατά 4,2%, στα 4,84 δισ. ευρώ.

Στους επιμέρους κλάδους: 

Άνοδο 2,4% παρουσίασε ο κλάδος Ζωής, ωστόσο τα προϊόντα Ζωής συνδεδεμένα με επένδυση (Unit Linked) λειτούργησαν ως ανάχωμα, με πτώση -5,6% όλο το 2022.

Ανοδική πορεία κατέγραψε ο κλάδος κατά Ζημιών, σε ποσοστό 6,1%. Εντυπωσιακό ήταν το ποσοστό των Εγγυήσεων (+126,3%) ενώ έντονο παρέμεινε το ενδιαφέρον στις Πιστώσεις (28,2%), τις Λοιπές Ζημίες Αγαθών (20,3%) και τα Μεταφερόμενα Εμπορεύματα (18,6%).

Στον αντίποδα “αγκάθι” παρέμεινε η Αστική Ευθύνη από Αεροσκάφη (-12,6%) καθώς και η πορεία της Νομικής Προστασίας (-2,6%).