Ασφαλιστές Πιστώσεων: Καλούνται για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

της Ελενας Ερμείδου

Το γεγονός ότι η Aon ήταν ο μεγαλύτερος χορηγός και έφερε διακεκριμένους ομιλητές στο ‘5th FECMA Pan – European Credit Congress’ με θέμα: “Credit Management in Challenging Times” που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων, H.A.RI.MA. και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου (Federation Of European Credit Management Associations) λέει από μόνο του πολλά. Το συνέδριο διοργανώνεται κάθε 2 χρόνια σε διαφορετική χώρα, και  για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το ότι διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επίσης λέει πολλά.

Σφίγγει η νομισματική πολιτική, αυξάνονται οι κίνδυνοι

Οι ασφαλίσεις πιστώσεων και εγγυήσεων θα πρέπει να μπουν σε κάθε επιχείρηση. Οσο σφίγγει η νομισματική πολιτική, τόσο περισσότερες πιέσεις θα ασκούνται, τόσο περισσότερες αφερεγγυότητες δύνανται να καταγράφονται. Μείωση της ζήτησης, αύξηση του λειτουργικού κόστους, πληθωρισμός. Οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας δεν είναι ξεκάθαρες.

Οι πιέσεις που δέχονται οι επιχειρήσεις αντανακλώνται στους ισολογισμούς τους. Οι ασφαλιστικές πιστώσεων καλούνται να αναλάβουν ρίσκο με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που βελτιώνουν την οικονομική ισχύ των επιχειρήσεων και που είναι πιο ευέλικτα από τα εργαλεία που παρέχουν οι τράπεζες. Χρηματοδοτικά εργαλεία που δεν βάζουν, όπως οι τράπεζες την θηλιά στο λαιμό των επιχειρήσεων που εγγυώνται και που αυξάνουν την ρευστότητα.

Εναλλακτικές πηγές εγγυοδοσίας για τις επιχειρήσεις

Eναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας μπορούν να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα με την ασφάλιση εγγυήσεων (surety bonds), προκειμένου να καλύψουν τους στρατηγικούς τους στόχους  για να ανταποκριθεί στην επιχειρηματική της δραστηριότητα, αυξάνοντας ταυτόχρονα και την πιστοδοτική της ικανότητα.Επίσης τις πιστώσεις τους από αφερέγγυους προμηθευτές μπορούν να ασφαλίσουν οι επιχειρήσεις.

Η ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων είναι το χρησιμότερο εργαλείο για κάθε είδους επιχείρηση. Οι ασφαλιστικες πιστώσεων στην Ελλάδα είναι έτοιμες να αναλάβουν τον κίνδυνο και να ανοίξουν τα όρια;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*