ΕΑΕΕ: 4 σημεία – κλειδιά προς ένα Βιώσιμο Μέλλον (video)

H ασφαλιστική βιομηχανία επιδρά καταλυτικά στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα χωρών και κοινωνιών. Αυτό προκύπτει από πρόσφατη εκδήλωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), η οποία, προσκάλεσε ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να αναλύσουν την πολύπλευρη συμβολή της ασφαλιστικής αγοράς στη βιωσιμότητα του πλανήτη και την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στις ασφαλιστικές και επενδυτικές δραστηριότητες του κλάδου.

«Η κλιματική αλλαγή είναι υπαρκτή και ήδη συντελείται με ραγδαίους ρυθμούς. Οι επιπτώσεις της είναι εμφανείς με τη μορφή ολοένα συχνότερων και ισχυρότερων φυσικών καταστροφών, οι οποίες επηρεάζουν κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Μέσω της ασφάλισης περιορίζονται οι επιπτώσεις των κλιματικών κινδύνων και των φυσικών καταστροφών, ενισχύοντας έτσι την ανθεκτικότητα των κοινωνιών» όπως επισημάνθηκε από τους ομιλητές.

Επιπλέον, υπογραμμίστηκε ότι η Βιώσιμη Ασφάλιση μέσω των Αρχών του ΟΗΕ δεν εξαντλείται στα κρίσιμα θέματα του περιβάλλοντος αλλά σηματοδοτεί την ευρύτερη, θετική επίδραση που μπορεί να έχει η ασφαλιστική βιομηχανία, μέσα από πολλά διαφορετικά επίπεδα και κανάλια, στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα σε ολόκληρο τον κόσμο, προωθώντας τη δικαιοσύνη, τις ίσες ευκαιρίες και την πρόσβαση στην ασφάλιση αλλά και τη διαφάνεια στη διακυβέρνηση.

Πιο αναλυτικά από τη συζήτηση προέκυψαν τα εξής βασικά συμπεράσματα :

  • η ανάγκη για στενή συνεργασία όλων των μερών (επιστημονική κοινότητα, επιχειρήσεις, εποπτεία, ενεργοί πολίτες, κυβερνήσεις).
  • η ανάγκη να τεθούν μακροπρόθεσμοι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και ανθεκτικότητας
  • η σημασία του τριπλού ρόλου της ασφαλιστικής εταιρίας : ως διαχειριστή κινδύνου και συμβούλου, ως παρόχου ασφαλιστικής κάλυψης και προστασίας και ως επενδυτή
  • η ανάγκη για άμεση ενεργοποίηση και δράση.

Διαβάστε επίσης:

Ερρ. Μοάτσος: Οι βιώσιμες ασφαλιστικές επιχειρήσεις οδηγούν σε πιο βιώσιμη κοινωνία

Αλ. Σαρρηγεωργίου: “Πρέπει να σπάσουν αυγά, αλλά δεν το κάνει κανείς…”

Renaud Guidée, Net – Zero Insurance Alliance: Ένα πρωτόκολλο που αλλάζει τα δεδομένα το 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*