Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ιδρύθηκε για τους γιατρούς. Πώς θα λειτουργεί

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ιδρύει Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης για τα μέλη τους. Στόχος είναι να προωθηθούν τα συμφέροντα των ιατρών της Αθήνας.

Πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, στο οποίο μέλος μπορεί να γίνει κάθε ιατρός καθώς και κάθε μόνιμος υπάλληλος Ιατρικού Συλλόγου της χώρας μας. Σύμφωνα με το καταστατικό του, οι εισφορές του κάθε μέλους θα επενδύονται για την μεγαλύτερη δυνατόν απόδοση τους.Όπως ανακοινώθηκε από τον ΙΣΑ,  εκ του Νόμου προβλέπεται η λειτουργία Επενδυτικής Επιτροπής, που θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις επενδυτικές αποφάσεις. Το Ταμείο θα είναι πλήρως ανεξάρτητη οντότητα, με δικό του Διοικητικό Συμβούλιο. 

Την θεσμική παρέμβαση ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου.  Το «παρών» έδωσαν τα 112 ιδρυτικά μέλη του Ταμείου καθώς και δεκάδες άλλα μέλη του ΙΣΑ  εκφράζοντας τις απορίες τους. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έλαβαν πληροφορίες από τον καθηγητή Ασφαλιστικής Επιστήμης ΟΠΑ Νίκο Φράγκο, για τη λειτουργία του Ταμείου. Το συντονισμό της εκδήλωσης έκαναν οι δύο Αντιπρόεδροι του ΙΣΑ Φ. Πατσουράκος και Ι. Δατσέρης ενώ παρεμβάσεις έγιναν από το Γεν. Γραμματέα Σ. Τσουκαλο και το Γ. Γραμματέα του ΠΙΣ Γ. Ελευθερίου.

Όπως εξήγησε ο κ. Πατούλης η κίνηση αυτή είναι στην κατεύθυνση τουσυνταξιοδοτικού προβλήματος, για να διασφαλίζει ευνοϊκότερο μέλλον στους γιατρούς. «Το Ταμείο θα λειτουργεί με την αυστηρή εποπτεία του Κράτους, κάτι αναγκαίο και επιθυμητό από όλους μας, για να διασφαλίζεται με διαφάνεια και αξιοκρατία, η βέλτιστη διαχείριση των εισφορών των μελών.» επεσήμανε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΙΣΑ.

Σχετικά με τα οφέλη ο κ. Φράγκος  εξήγησε ότι «οι εισφορές του εργαζομένου που καταβάλλονται υπέρ των ΤΕΑ αποτελούν εκπιπτόμενη δαπάνη από το φορολογητέο εισόδημα του εργαζομένου ή του ελεύθερου επαγγελματία, δηλαδή δεν φορολογούνται. Κάθε παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα ΤΕΑ προς τους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη τους δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο.  Αντίθετα η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από συνταξιοδοτικά συμβόλαια ασφαλιστικών εταιριών αποτελεί εισόδημα και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστές από 10% έως και 20%. Τα παραπάνω ποσοστά αυξάνονται σε 15% μέχρι και 30%, αντίστοιχα, σε περίπτωση πρόωρης εξαγοράς του συμβολαίου».

Εισφορές

Η τακτική μηνιαία εισφορά (12 ισόποσες μηνιαίες καταβολές ανά έτος) δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 50 ευρώ ούτε ανώτερη από 10.000 ευρώ. Ωστόσο, κάθε ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να μεταβάλει το ύψος της τακτικής μηνιαίας εισφοράς που καταβάλει στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου, υπό τον περιορισμό του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου και ανώτατου ποσού εισφορών. Όσο για τις έκτακτες ετήσιες εισφορές οι ασφαλισμένοι δικαιούνται να καταβάλλουν άπαξ ετησίως έκτακτες εισφορές μετά από σχετική γραπτή ειδοποίηση προς το TEA ΙΣΑ ποσού έως 50.000 ευρώ με πίστωση των Ατομικών τους Λογαριασμών.

Mε πληροφορίες από το virus.com.gr