Λοιπές Ζημίες Αγαθών

Ιωάννης Βοτσαρίδης – Interlife: Aνακατατάξεις εν όψει στο κλάδο

Οι Διαμεσολαβητές πρέπει οι ίδιοι να συνασπιστούν και να δημιουργήσουν συνεταιριστικά δίκτυα Ηλεκτρονικών Πωλήσεων, υποστηριζόμενα όμως από την ανθρώπινη παρουσία και επαφή τους με τον πελάτη

Read More »

Groupama Ασφαλιστική: Nέα σειρά ασφαλιστικών προγραμμάτων Expert για επαγγελματίες

Τα προγράμματα απευθύνονται σε γραφεία (φοροτεχνικά, λογιστικά, δικηγορικά, ασφαλιστικά, αρχιτεκτονικά, τουριστικά, ιατρεία κλπ.), σε εμπορικές επιχειρήσεις, εργαστήρια, βιοτεχνίες ή εργοστάσια σχεδόν κάθε είδους και σε τουριστικές μονάδες

Read More »