Ιωάννης Βοτσαρίδης – Interlife: Aνακατατάξεις εν όψει στο κλάδο

Εξελίξεις στον κλάδο Ζωής προβλέπει σε συνέντευξη του στο IW, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Interlife Ασφαλιστικής Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης, αλλά και την προοπτική δημιουργίας Επαγγελματικών Ταμείων, έχοντας ως δεδομένο την κατάρρευση των κρατικών συντάξεων. Ζυγίζοντας τις προοπτικές άλλων επιμέρους κλάδων διαβλέπει ανάπτυξη το 2017 στο κλάδο Υγείας, όπως και στο κλάδο Γενικής Αστικής Ευθύνης. Αντιθέτως, δεν βλέπει ότι οι Λοιποί Κλάδοι Γενικών Ασφαλίσεων έχουν τα κρίσιμα μεγέθη για να στηρίξουν το σύνολο του κλάδου. Εξηγεί ότι οι εξελίξεις στο κλάδο το 2017 θα εξαρτηθούν άμεσα από τις εξελίξεις της οικονομίας και παράλληλα εκτιμά ότι θα υπάρξουν ανακατατάξεις, λόγω ενδεχόμενης αδυναμίας ορισμένων Εταιριών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Solvency II. Μιλώντας για το πτωχευτικό ασφάλιστρο στο κλάδο Αυτοκινήτου παρατηρεί ότι οι εταιρίες που συνεχίζουν να εφαρμόζουν πολιτική πτωχευτικού ασφαλίστρου για να διεκδικήσουν μερίδιο αγοράς, σημαίνει ότι απλά δεν τους έχει έρθει ο λογαριασμός.

 Συνέντευξη στην Ελενα Ερμείδου

– Πώς διαμορφώνεται για το 2017 η κατάσταση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά; Ποιοί κλάδοι  δείχνουν ότι έχουν μεγαλύτερη ζήτηση; 

Ο Κλάδος Υγείας, μετά την αδυναμία της Πολιτείας να προσφέρει ένα αξιόπιστο ανταποδοτικό δημόσιο Σύστημα Υγείας , καταγράφει αξιοσημείωτη ανάπτυξη, όπως και ο Κλάδος Γενικής Αστικής Ευθύνης. Ο Κλάδος Αυτοκινήτου βρέθηκε το 2016 για 6η συνεχόμενη χρονιά με μειωμένη παραγωγή και οι Λοιποί Κλάδοι Γενικών Ασφαλίσεων, αν και κινούνται ανοδικά, εντούτοις δεν έχουν τα κρίσιμα μεγέθη για να αποτελέσουν στηρίγματα στην ασφαλιστική αγορά.

Εξελίξεις είναι πιθανόν να σημειωθούν στον Κλάδο Ζωής, δεδομένης της κατάρρευσης των κρατικών συντάξεων αλλά και της προοπτικής δημιουργίας  Επαγγελματικών Ταμείων.

Γενικότερα, οι εξελίξεις το 2017 θα εξαρτηθούν άμεσα από τις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις στη χώρα. Εάν συνεχιστεί η Ύφεση, τότε ο Ασφαλιστικός Κλάδος θα υποστεί τις συνέπειες της, όπως συμβαίνει την τελευταία 7ετια. Εάν αρχίσει να αυξάνεται το ΑΕΠ, κατ’ ευθεία αναλογία θα ενισχυθεί και ο Κλάδος. Ωστόσο, η αυξημένη εταιρική φορολογία, η αδυναμία άντλησης πιστώσεων από το τραπεζικό σύστημα και η πολιτική αβεβαιότητα είναι διαχρονικοί λόγοι ανάσχεσης της επιχειρηματικότητας, ανεξάρτητα από την ύφεση.

Στον Κλάδο είναι πιθανόν να υπάρξουν ανακατατάξεις λόγω της ενδεχόμενης αδυναμίας κάποιων Εταιριών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Solvency II, ή της πολιτικής του πτωχευτικού ασφαλίστρου που κάποιες από αυτές ακολουθούν.

– Πως ανταποκρίνονται οι ελληνικές ασφαλιστικές στις επιταγές των Solvency II;

 Η καθιέρωση της Οδηγίας Solvency II από το 2016 υποχρεώνει τις  Ασφαλιστικές Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη να υπακούουν σε κανόνες αυξημένου ελέγχου επί του ρίσκου, αυξημένης αποθεματοποίησης και εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου.  Οι διαδικασίες αυτο-ελέγχου θα πρέπει να είναι συνεχείς και τα επόμενα χρόνια Σε γενικές γραμμές οι ασφαλιστικές εταιρίες έδειξαν ικανοποιητικές αντοχές στην Οδηγία, αλλά είναι άγνωστο εάν οι μικρές ασφαλιστικές θα μπορούν να σηκώσουν αυτά τα βάρη και στο μέλλον.

 Στην INTERLIFE δουλεύουμε εδώ και χρόνια και ήμασταν έτοιμοι εγκαίρως για το  Solvency II. Έχουμε κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και για τους τρεις Πυλώνες: Όσον αφορά τον Πυλώνα I (κεφαλαιακή επάρκεια) είμαστε επαρκείς, ούτως ή άλλως, διαχρονικά, από την ίδρυση της Εταιρίας. Σχετικά με τον Πυλώνα II (Εταιρική Διακυβέρνηση) την τελευταία διετία εργαστήκαμε σοβαρά για να εκπληρώσουμε όλα τα προαπαιτούμενα (Εταιρική διακυβέρνηση, Εσωτερικός Έλεγχος, Κανονιστική Συμμόρφωση, Διαχείριση Κινδύνων, Αναλογιστική, κλπ) και ανταποκριθήκαμε σε όλα τα επίπεδα. Το ίδιο ισχύει και για τον Πυλώνα III, που αφορά την ευθύνη της Εταιρίας για τα στοιχεία που δημοσιοποιεί προς τα Εποπτικά Όργανα και προς το κοινό.

– Θα συνεχιστεί  η πτώση των τιμολογίων στον κλάδο αυτοκινήτου ;  Πως κρίνετε την παρατεταμένη υποχώρηση των τιμολογίων από την   πλευρά των ξένων πολυεθνικών;

Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα πολυεθνικών ή μη. Τα τιμολόγια ορισμένων ασφαλιστικών εταιριών είναι κάτω του κόστους. Το ότι αυτές οι εταιρίες συνεχίζουν να εφαρμόζουν πολιτική πτωχευτικού ασφαλίστρου για να διεκδικήσουν μερίδιο αγοράς, σημαίνει ότι απλά δεν τους έχει έρθει ο λογαριασμός. Θα συμφωνήσω λοιπόν με τα λόγια του γνωστού επενδυτή  Warren Buffet: “ η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις, αξία είναι αυτό που παίρνεις ”

H φιλοσοφία και το συγκριτικό πλεονέκτημα της INTERLIFE, είναι ότι δεν ακολουθήσαμε την πολιτική του Πτωχευτικού Ασφαλίστρου ως κεντρική επιλογή.  Πολύ απλά γιατί η INTERLIFE είχε – και έχει- και άλλες επιλογές.

– Τι νέα προϊόντα θα παρουσιάσετε το 2017 ;

Την περασμένη χρονιά είχαμε πολύ θετική ανταπόκριση στα νέα Προγράμματα Υγείας και κάλυψης Ατυχήματος που δημιουργήσαμε. Όπως πάντα επενδύουμε σε  νέα προϊόντα που στοχεύουν στα χαμηλά εισοδήματα των ασφαλισμένων, όμως, παρέχουν 100% κάλυψη των πραγματικών αναγκών.

– Πως διαμορφώνεται η κατάσταση στη διαμεσολάβηση;  

Παρά την αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων, οι Διαμεσολαβητές  συνεχίζουν να είναι το σημαντικότερο Δίκτυο Πωλήσεων για τις Ασφαλιστικές Εταιρίες. Έχουν το πλεονέκτημα της μεγάλης εμπειρίας, της απ’ ευθείας επαφής με τον πελάτη. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, πέρα από τη μείωση των Εσόδων τους λόγω της Κρίσης. Οι περιπέτειες που αρκετοί από αυτούς είχαν με αναξιόπιστες ΕΠΥ,  αλλά και ο ανταγωνισμός που υφίστανται από το  Bancassurance, δυσχεραίνουν τη δουλειά τους. Πιστεύω ότι οι Διαμεσολαβητές πρέπει οι ίδιοι να συνασπιστούν και να δημιουργήσουν συνεταιριστικά δίκτυα Ηλεκτρονικών Πωλήσεων, υποστηριζόμενα όμως από την ανθρώπινη παρουσία και επαφή τους με τον πελάτη. Επίσης πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην επιλογή των Εταιριών με τις οποίες συνεργάζονται.

– Ποιες οι σχέσεις της Interlife με τους πράκτορες και τους μεσίτες ανά την Ελλάδα; 

Η INTERLIFE, χρησιμοποιεί ως μοναδικό κανάλι Διανομής το ελεύθερο Δίκτυο των Διαμεσολαβητών. Διαθέτει σε όλη την Ελλάδα ένα διευρυμένο δίκτυο 1.600 και πλέον Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών όλων των βαθμίδων, αφού η φιλοσοφία της βασίζεται στην συνεργασία και στην προώθηση της ανθρώπινης επαφής με τον πελάτη.  Βρίσκεται δίπλα στους συνεργάτες της, στηρίζοντάς τους έμπρακτα με τη δημιουργία ειδικών online υπηρεσιών και 24 ωρης επικοινωνίας για τη διευκόλυνσή τους, ενώ μέσω του Portal της  παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν το χαρτοφυλάκιο τους.

Παράλληλα έχουμε εγκαταστήσει περιφερειακή διεύθυνση στην Αθήνα και υποκαταστήματα σε Ρόδο, Κρήτη, Σέρρες, Λαγκαδά, Καλαμαριά και Θέρμη Θεσσαλονίκης.

– Τι χρειάζεται η ελληνική ασφαλιστική αγορά για να αυξήσει την διείσδυση της στο ελληνικό κοινό και ιδιαίτερα στα μικρομεσαία εισοδήματα;  Θα ξεφύγει η ελληνική ασφαλιστική αγορά από την παραγωγή 2% επί του ΑΕΠ των τελευταίων 20 ετών;

Για να αυξήσει η ελληνική ασφαλιστική αγορά τη διείσδυσή της στο ελληνικό κοινό πρέπει να περάσει το μήνυμα της Ασφαλιστικής Συνείδησης στα ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού. Η χώρα μας έχει το χαμηλότερο ποσοστό Ασφαλιστικής Δαπάνης επί του ΑΕΠ, μόνον 2% – περίπου το 1/4 του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου (8%). Είμαι όμως αισιόδοξος και πιστεύω πως το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί στο μέλλον.

O μέσος Έλληνας ασφαλίζεται μόνον όταν είναι υποχρεωτικό από τον Νόμο, π.χ. ασφαλίζει μόνο το αυτοκίνητο του – και αυτό όχι πάντα. Απλά δεν προνοεί, προτιμά να πληρώνει αφού προκύψει κάποια ζημιά στο σπίτι του ή στη δουλειά του, εάν βέβαια μπορεί. Και γι αυτό δεν φταίει μόνο η Κρίση και τα Μνημόνια, γιατί οι Έλληνες δεν ασφαλιζόταν ούτε στις εποχές της ευμάρειας. Η Ασφαλιστική Συνείδηση είναι τόσο χαμηλή στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, λόγω της έλλειψης οργανωμένης προώθησης της Ασφαλιστικής Ιδέας  της διασποράς για πολλά χρόνια των Ασφαλιστικών Συνδικαλιστικών Φορέων αλλά και του κακώς εννοούμενου ανταγωνισμού.

Εμείς οι ίδιοι οι Ασφαλιστές, πρέπει να φροντίσουμε για τη διάδοση της Ασφαλιστικής Ιδέας. Πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο πως αξίζει τον κόπο να κόψουν από κάπου αλλού για να ασφαλιστούν, το κόστος δεν είναι μεγάλο σε σχέση με το αποτέλεσμα ενώ την ασφάλιση τη χρειάζεται περισσότερο ο αδύναμος οικονομικά  από τον πιο εύπορο. Ο εύπορος θα βρει τρόπο να καλύψει τη ζημιά, αν του συμβεί. Ο πιο αδύναμος θα έχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί δεν έχει αποταμιεύσεις.

Οι εταιρίες μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες, να οργανώσουν Ενημερωτικές Εκστρατείες που θα επικεντρώνονται στην αναγκαιότητα της Ασφάλισης για κάθε Έλληνα. Στην Ασφάλιση του σπιτιού του, του μαγαζιού του, της Εταιρίας του, της Υγείας του. Θα πρέπει να προωθηθεί Συστηματική Εκπαίδευση των Διαμεσολαβητών ώστε αυτοί να καλλιεργήσουν την Ασφαλιστική Συνείδηση στους πελάτες τους, κατ’ αρχήν για το δικό τους συμφέρον, αλλά και για το συμφέρον των πελατών τους.

Τέλος, η Πολιτεία πρέπει να αναθεωρήσει κάποιες απόψεις και να προσδιορίσει τι πραγματικά πρέπει να είναι υποχρεωτικό: το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ή Υποχρεωτική ασφάλιση σπιτιών κατά του Σεισμού;

Η Ασφαλιστική Συνείδηση δεν αποκτάται από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται κόπος, χρόνος και χρήμα. Είναι όμως μια μάχη που πρέπει να κερδηθεί. Και πρέπει όλοι  μαζί να δουλέψουμε γι αυτό.

-Πως πρέπει η ΕΑΕΕ να διαχειριστεί τα κρίσιμα θέματα της ασφαλιστικής αγοράς για να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα;

Μάλλον πρέπει να ερωτηθούν τα μέλη του ΔΣ της ΕΑΕΕ, αφού πρόκειται για δική τους αρμοδιότητα.

–  Ποια  η γνώμη σας  για τα ΣΔΙΤ στην υγεία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που βρίσκεται το θέμα αυτό σήμερα;

Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο συζητείται αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά δεν υπάρχει προς το παρόν θεσμικό πλαίσιο από την Πολιτεία.

– Ποιοι οι στόχοι της Interlife για το 2017 ;

Οι στόχοι μας είναι να συνεχίσουμε να αυξάνουμε το μερίδιό μας στην Αγορά, τα Έσοδα μας και τα Κέρδη μας, όπως κάνουμε κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, να διατηρήσουμε τον υψηλό Δείκτη Φερεγγυότητας της Εταιρίας  – έναν από τους υψηλότερους στην ελληνική Ασφαλιστική Αγορά – να ανανεώσουμε την εμπιστοσύνη των Συνεργατών-Διαμεσολαβητών μας – που είναι ο νευραλγικός κορμός της  INTERLIFE – και να συνεχίσουμε να επενδύουμε στη στενή, ανθρώπινη σχέση με τους πελάτες μας, κάτι που αποτελεί το βασικό αξιακό σύστημα  της Εταιρίας μας από την ίδρυση της μέχρι σήμερα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*