Οι αερομεταφορείς συζητάνε με τις Ενώσεις ασφαλιστών

της Ελενας Ερμείδου

Την συγκρότηση Διεθνούς Ταμείου Χρηματοδότησης προτείνει η Διεθνής Ενωση Ασφάλισης Αερομεταφορεών (IUAI) προκειμένου το ταμείο  αυτό να παρέχει ρευστότητα στις αεροπορικές για συμβάντα καταστροφών όπως είναι η διακοπή επιχειρησιακών λειτουργιών

Το 95% του παγκόσμιου αεροπορικού στόλου κατά την πανδημία προσεδαφίστηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της AXA XL. Πέριξ των 500 δισεκατομμυρίων υπολογίζονται οι απώλειες εσόδων στον κλάδο που προκύπτουν από την πτώση των επιβατών κατά 50% και άνω.  Οι καθαρές απώλειες για τον κλάδο εκτιμώνται μεταξύ 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 100 δισεκατομμυρίων.  Οι απώλειες αυτές συνδέονται με τις διακοπές επιχειρησιακών λειτουργιών λόγω Covid-19 οι οποίες δεν ήταν ασφαλισμένες σύμφωνα με τους όρους των συμβολαίων.

Αν και η παγκόσμια κοινότητα ασφάλισης αερομεταφορέων συμφωνεί ότι δεν μπορούν να προβλεφθούν στα συμβόλαια οι καλύψεις πανδημίας, εξετάζεται από την Ενωση η συγκρότηση ενός παγκοσμίου πουλ που θα μπορεί να χρηματοδοτεί τις αεροπορικές σε περιπτώσεις καταστροφικών γεγονότων όπως η διακοπή επιχειρησιακών λειτουργιών.

Ένα τέτοιο σχήμα θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι επί της παρούσης οι αεροπορικές αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Το ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με την είσοδο των ασφαλιστών, αντασφαλιστών και του κλάδου των ταξιδίων στο σχήμα αυτό.

Επί του παρόντος οι σκέψεις αυτές είναι υπό συζήτηση με τις σχετικές τοπικές Επαγγελματικές Ενώσεις. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα εξαιρετικά ωφέλιμο σχέδιο στο οποίο συμμετοχή θα πρέπει να έχουν και οι κυβερνήσεις. Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα του κλάδου των αερομεταφορών και της αναγκαιότητας που συνυπάρχει αναμένεται, αν και δύσκολο, να βρεθεί λύση σύντομα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*