Προτάσεις Guy Carpenter για την κάλυψη πανδημίας

Της Ελενας Ερμείδου

Μία πανδημία, όπως ο Covid19 έχει την δύναμη να μολύνει όλες τις γραμμές των επιχειρήσεων σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη.  Ο  κίνδυνος αυτός δεν είναι δυνατόν να ασφαλιστεί από τις συμβατικές ασφαλίσεις, σύμφωνα με την  Guy Carpenter .

Η οικονομική βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα απέναντι στο επόμενο κύμα πανδημίας μπορεί να σχεδιαστεί μόνο από τις κυβερνήσεις, μεταφέροντας τον κίνδυνο μέσω μηχανισμών αντιστάθμισης, για παράδειγμα μέσω των funds.

Tι κάνουν οι κυβερνήσεις για τον Covid

Στο μεταξύ, ο κλάδος καλείται συντόμως να εφαρμόσει ένα μοντέλο κινδύνων και τεχνικές αντιστάθμισης με στόχο να μπορούν να ασφαλιστούν οι κίνδυνοι της πανδημίας.

Η Marsh & McLennan Companies έχει συγκροτήσει μία Ομάδας Κρούσης προκειμένου να σχεδιάσει καλύψεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις και τις επαγγελματικές ενώσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μπορούν να υπάρξουν καλύψεις που μπορούν να σχεδιαστούν για ακυρώσεις εκδηλώσεων, μηχανισμοί χρηματοδότησης για όλο το φάσμα της οικονομίας.

Η συγκρότηση αυτών των λύσεων είναι σύνθετη και απαιτεί συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με όλη την κοινότητα των ενδιαφερομένων. Απαιτεί χρόνο και δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Σε ό,τι αφορά τα αντασφαλιστικά τιμολόγια κατά τις ανανεώσεις, η αγορά της Περιουσίας και των Ατυχημάτων έχει ξεκινήσει να σκληραίνει από τον Ιανουάριο του 2020.

Στο κομμάτι της Περιουσίας, τα αντασφάλιστρα αυξήθηκαν κυρίως λόγω των ζημιών από φυσικές καταστροφές. Κατά τις επικείμενες ανανεώσεις η αγορά να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις επιδόσεις του πελάτη, το προφίλ του ρίσκου, και τις σχέσεις. H διαφοροποίηση ανά πελάτη είναι πολύ σημαντική ειδικά κατά τις παρούσες συνθήκες που αγορά σφίγγει.

Στο μεταξύ οι βελτιώσεις που θα γίνουν στα αντασφαλιστικά τιμολόγια είναι ικανές να τραβήξουν νέα κεφάλαια, δημιουργώντας μία νέα δυναμική ζήτησης και προσφοράς.

Η αντασφαλιστική αγορά διαθέτει αφθονία κεφαλαίων σε πολλές περιοχές, ενώ την ίδια στιγμή, ένας αριθμός νέων κεφαλαίων εισέρχεται προκειμένου να αντλήσει οφέλη από τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στους όρους και τις συνθήκες των συμβολαίων.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*