Διατυπώσεις όρων συμβολαίων: Zημιές λόγω Covid

Της Ελενας Ερμείδου

Πόσο εύκολο είναι να λες ότι στα συμβόλαια περιλαμβάνονται οι μεταδοτικές ασθένειες τύπου Covid-19 και, πόσο να αναγνωρίσεις ότι οι ζημιές που επήλθαν σε μία επιχείρηση είναι ασφαλισμένες ζημιές;  Δηλαδή περιλαμβάνονται στους όρους του συμβολαίου που έχεις υπογράψει με τον πελάτη, οπότε και βγάζεις τα λεφτά από τα ταμείο για να τον αποζημιώσεις.

Παρακολουθώντας τα τεκταινόμενα των αντασφαλιστών και του Rendez Vous του Μόντε – Κάρλο (RVS), διαβάζω ότι αναζητείται η χρυσή τομή και εύρεση λύσεων για την ασφάλιση των μεταδοτικών ασθενειών και την ασφάλιση των επιχειρησιακών λειτουργιών.

Τα πράγματα είναι δύσκολα, εύκολα είναι μόνο τα λόγια.

Για παράδειγμα, τι διατυπώσεις θα πρέπει να γίνουν στους όρους μίας αντασφαλιστικής σύμβασης επιχειρησιακής συνέχειας , όταν μία επιδημία μετονομαστή σε πανδημία, από τις επίσημες αρχές, όπου το ίδιο το κράτος περιορίζει ή πλήρως εμποδίζει τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, ή όπου οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να δουλέψουν στους χώρους εργασίας;

Άλλη ερώτηση σχετικά με αυτό, πως θα ορίζεται η γεωγραφική ζώνη, πώς θα ορίζονται με άλλα λόγια οι γεωγραφικές αποστάσεις.

Ακούω μόνο ότι ο Covid-19 καλύπτεται. Ας δούμε τα θέματα από την βάση τουw, και όχι με γνώμονα ότι τρομοκρατικό κυκλοφορεί για τον covid-19 και τους ηθικούς εκβιασμούς.  Ο Covid-19 είναι ένας ιός, ένα μεταδιδόμενο νόσημα, τέτοιοι ιοί υπάρχουν πολλοί, αυτός είναι ένας νέο ιός.  Αρα στα συμβόλαια μιλάμε για τα μεταδιδόμενα νοσήματα, συμπεριλαμβανομένου του Covid-19.

Ένα άλλο παράδειγμα: Τι θα γίνει αν οι (αντ)ασφαλιστές μπορέσουν να αποδείξουν ότι οι ζημιές από την διακοπή επιχειρησιακών λειτουργιών, (κίνδυνος ασφαλισμένος), οφείλονται στο lockdown, δηλαδή στο καθαρά στο κλείδωμα της οικονομίας που επήλθε με απόφαση μίας κυβέρνησης και, από ένα μεταδιδόμενο νόσημα, (κίνδυνος που δεν είναι ασφαλισμένος). Διαιρείται αυτός ο κίνδυνος ή είναι αδιαίρετος;  Πώς θα πρέπει να αποζημιωθεί και ποιοι θα αποζημιώσουν;

Οι αντασφαλιστές για παράδειγμα υποστηρίζουν ότι οι  ζημιές στην εστίαση δεν θα ήταν τόσο μεγάλες, αν δεν είχε κλειδωθεί η οικονομία και δεν είχαν υπάρξει όλες αυτές οι απαγορεύσεις στην μετακίνηση των ανθρώπων και των αγαθών.

Εχουμε να πούμε ή να συμπληρώσουμε κάτι επ’ αυτού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*