Η ΑΧΑ ανεβάζει τον πήχη στην ασφαλιστική εκπαίδευση με το πρόγραμμα Step Up

Η ΑΧΑ επενδύοντας σταθερά στην ανάπτυξη των συνεργατών της, δημιούργησε το Step Up, ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται στο σύνολο του αποκλειστικού της δικτύου και φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στη φιλοσοφία των πωλήσεων. 

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το KPMG Institute και είναι βασισμένο στη μέθοδο πωλήσεων Sandler, με βασική επιδίωξη τη διαμόρφωση μιας νέας, -ακόμη περισσότερο- πελατοκεντρικής, προσέγγισης στη διαχείριση των πωλήσεων, αξιοποιώντας, ταυτόχρονα, στο μέγιστο βαθμό τις πιο σύγχρονες μεθόδους της αγοράς.

Η εκπαίδευση υλοποιείται σε 4 ολοήμερες ενότητες, στοχεύοντας στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων των συνεργατών σε όλα τα στάδια του «κύκλου πώλησης». Το πρόγραμμα δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα ανατροφοδότησης και καθοδήγησης από τους έμπειρους managers του αποκλειστικού δικτύου, καθώς εφαρμόζονται βέλτιστες πρακτικές μέσα από ατομικά πλάνα δράσης.

Εκείνο που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ότι η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει πολλά στάδια που οδηγούν σε μια διαρκή διαδικασία και το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα δυναμικό μοντέλο πώλησης που εξελίσσεται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και το επίπεδο γνώσης και δεξιοτήτων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Η πιο πάνω μεθοδολογία συνδυάζεται με ένα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο που βοηθά στην κατανόηση των διαφορετικών μοντέλων συμπεριφοράς. Μέσα από τα δεδομένα που συλλέγονται, οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται και αξιοποιούν τα δυνατά τους σημεία. Με τον τρόπο αυτό είναι σε θέση αφενός να διαγνώσουν τις ανάγκες των πελατών τους και αφετέρου να διαμορφώνουν στοχευμένες επικοινωνιακές προσεγγίσεις. Στο τέλος της εκπαίδευσης παρέχεται ατομική πιστοποίηση από το KPMG Institute.

Η ΑΧΑ επιδιώκει σταθερά να δημιουργεί μια ενιαία κουλτούρα συνεχούς εκμάθησης, η οποία βασίζεται στις αρχές και τις αξίες της με στόχο να ενισχύει τις δεξιότητες των συνεργατών της. Ενταγμένο σε αυτήν τη στρατηγική, το Step Up, αποτελεί ένα πλήρες πρόγραμμα πωλήσεων που εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες σε μία νέα κατεύθυνση: να μπορούν να αντιληφθούν την πραγματική ανάγκη των ασφαλισμένων τους και να τους κατευθύνουν υπεύθυνα, αλλά και ανθρώπινα στον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξουν τις καλύψεις τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*