Γ. Βλασσόπουλος: 1,5% το κόστος των Ομαδικών ασφαλίσεων στο μισθολόγιο

Είναι διαπιστωμένο και καταγράφεται σε όλες τις σχετικές μετρήσεις ότι η ομαδική ασφάλιση είναι, σήμερα, ένα ισχυρό, σύγχρονο, επιχειρηματικό «εργαλείο» για την αποτελεσματική διαχείριση και ενδυνάμωση του πολυτιμότερου κεφαλαίου μιας επιχείρησης, που είναι το ανθρώπινο δυναμικό της.

Γιώργος Βλασσόπουλος, Ατλαντική Ενωση

Η ομαδική ασφάλιση έχει αποδειχθεί ότι δίνει πολλά πλεονεκτήματα και οφέλη στην εταιρεία που παρέχει αυτήν τη δυνατότητα στους εργαζομένους της, ανέφερε ο κ. Γεώργιος Βλασσόπουλος, υπεύθυνος της Μονάδας Ομαδικών Ασφαλίσεων του Κλάδου Ζωής της Ατλαντικής Ένωσης ΑΕΓΑ, απαντώντας στην ερώτηση αν οι ομαδικές ασφαλίσεις ξεπερνούν τα στενά όρια της κοινωνίας και αν τα οφέλη τους διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας.

Επιγραμματικά, η παροχή ομαδικής ασφάλισης:

  • Αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, αφού προάγει τις εργασιακές σχέσεις για καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα.
  • Είναι ένα πολύ δυναμικό «εργαλείο» χαμηλού κόστους για την προσέλκυση και διατήρηση ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού.
  • Δημιουργεί εικόνα κύρους και υψηλού επαγγελματισμού για την επιχείρηση.

Από την άλλη πλευρά, η ομαδική ασφάλιση είναι μια πολύτιμη παροχή για τον εργαζόμενο, αφού:

  • Ενδυναμώνει το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς για τον ίδιο τον εργαζόμενο αλλά και για την οικογένειά του, καθώς δίνει πρόσβαση σε παροχές και υπηρεσίες που θα ήταν δύσκολο να αγοράσει ο εργαζόμενος με δική του δαπάνη.
  • Προσφέρει αποτελεσματική οικονομική προστασία και ηρεμία στις δύσκολες στιγμές, διατηρώντας ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης για τον ίδιο τον εργαζόμενο και την οικογένειά του.
  • Συμβάλλει έμμεσα στη βελτίωση του εισοδήματος του εργαζομένου.

Από τα παραπάνω φαίνεται ξεκάθαρα, όπως πρόσθεσε ο κ. Βλασσόπουλος, ότι η ομαδική ασφάλιση ξεπερνά τα στενά όρια μιας απλής εργοδοτικής παροχής και δίνει οφέλη που διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας, αφού διασφαλίζει, έμμεσα, πρόσθετο εισόδημα στον εργαζόμενο, εξασφαλίζει οικονομική ενίσχυση στην οικογένεια σε απρόοπτα συμβάντα και δίνει πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής αξίας με ανεκτό κόστος για εργοδότη και εργαζόμενο.

Και αναφέρει, στο σημείο αυτό, ότι με δαπάνη περί το 1,5% στο μισθολόγιο ο εργοδότης μπορεί να προσφέρει ένα πολύ καλό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης ζωής & υγείας στο προσωπικό του, ενώ με μια επιπλέον δαπάνη της τάξης του 2-3% στο μισθολόγιο, η παροχή συμπληρώνεται και με συνταξιοδοτικές παροχές. Επιπλέον, ο εργαζόμενος με μηνιαία δαπάνη από 15-20 ευρώ μπορεί να καλύψει την οικογένειά του με υψηλής αξίας παροχές υγείας.

Τέλος, τονίζει ότι η Ατλαντική Ένωση, έχοντας μια διαδρομή μισού αιώνα ως εταιρεία υψηλού κύρους και με ισχυρότατη οικονομική βάση, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει υψηλής αξίας, δυναμικά και πλήρως ανταποδοτικά προγράμματα ομαδικής ασφάλισης, που ικανοποιούν τις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες εργοδοτών και εργαζομένων.

Παραθέτοντας πρόσφατα παραδείγματα και απαντώντας στο πώς βλέπουν οι επιχειρηματίες τις ομαδικές ασφαλίσεις, μας λέει ότι, καταρχάς, η ομαδική ασφάλιση στην Ελλάδα δεν είναι μια καινοφανής δραστηριότητα, αλλά ένας θεσμός ώριμος, με σχεδόν 60 χρόνια προϊστορία, αφού στην ελληνική αγορά, σήμερα, βρίσκονται σε ισχύ ασφαλιστήρια που είχαν ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 1960.

Οι ομαδικές ασφαλίσεις, σήμερα, έχουν υπερβεί το 25% της συνολικής παραγωγής του κλάδου ζωής, ενώ οι τάσεις, σύμφωνα με επίσημες καταγραφές, παραμένουν αυξητικές, με ποσοστά που υπερβαίνουν το 10%, όταν οι λοιπές ασφαλιστικές εργασίες του κλάδου ζωής κινούνται αρκετά χαμηλότερα.

Τα παραπάνω καταγράφουν μια πολύ αξιοσημείωτη τάση. Φαίνεται ότι οι ομαδικές ασφαλίσεις, πλέον, αναδεικνύονται σε ασφαλιστικό πυλώνα με ιδιαίτερη δυναμική στον επιχειρηματικό κόσμο και εδραιώνονται ως μια πολύ αξιόπιστη ασφαλιστική επιλογή εργοδοτών και εργαζομένων, στο πλαίσιο της συμπληρωματικότητας ως προς την κοινωνική ασφάλιση.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες καταγεγραμμένες τάσεις, η ομαδική ασφάλιση θεωρείται μια πολύ σημαντική παροχή για εργοδότες και εργαζομένους σε ποσοστά που ξεπερνούν το 60%, ενώ μερικά από τα στοιχεία της, όπως οι παροχές υγείας και συνταξιοδότησης, αναδεικνύονται στην κορυφή των προτιμήσεων από εργαζομένους και στελέχη επιχειρήσεων.

Αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού η προσφορά ομαδικών προγραμμάτων καλύπτει με ευελιξία επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, από τις πολύ μικρές των 5-10 υπαλλήλων, μέχρι τις πολύ μεγάλες των 1.000 ή και περισσοτέρων.

Επίσης, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, μέσα από αξιοσημείωτες επενδύσεις στον τομέα των υποδομών, προσφέρουν σήμερα μια σειρά από ευκολίες στην εξυπηρέτηση και διαχείριση των ομαδικών συμβολαίων, που κάνουν ευκολότερη τη λήψη απόφασης από τον εργοδότη για την εγκατάσταση ενός τέτοιου προγράμματος.

Ενδεικτικά, ο κ. Βλασσόπουλος αναφέρει τις δυνατότητες που έχει αναπτύξει η Ατλαντική Ένωση στον τομέα αυτό, με αυτοματοποιημένες μηχανογραφικές λύσεις στη διαχείριση των ομαδικών συμβολαίων (π.χ. ηλεκτρονική ενημέρωση αρχείων ασφαλισμένων, αυτοματοποιημένη διαδικασία έκδοσης και είσπραξης ασφαλίστρων), αλλά και στη διαχείριση των αποζημιώσεων, με απευθείας πληρωμές ή με πληρωμές μέσω αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Παραθέτουμε, συνοπτικά, μερικά από τα στοιχεία που διακρίνουν την εξυπηρέτηση της εταιρείας προς τους ασφαλισμένους:

  • Ευέλικτα, αξιόπιστα και οικονομικά προγράμματα για κάθε μεγέθους ομάδα, με ξεκάθαρους και εύληπτους όρους συμβολαίου, που επικοινωνούνται αποτελεσματικά προς τα μέλη.
  • Σύγχρονο σύστημα διαχείρισης και άμεση καταβολή παροχών, με απευθείας πληρωμή εξόδων υγείας σε συμβεβλημένους παρόχους.
  • Δίκτυο Υγείας: Τα μέλη ενός ομαδικού συμβολαίου στην Ατλαντική Ένωση αποκτούν αυτόματα πρόσβαση σε ένα ευρύ σύστημα υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, που υποστηρίζεται από ένα εκτεταμένο δίκτυο 50 συμβεβλημένων νοσοκομείων, γιατρών και διαγνωστικών κέντρων, όπου τα έξοδα καλύπτονται απευθείας, αλλά και από τηλεφωνικό κέντρο 24ωρης λειτουργίας (αριθμός κλήσης 10234).

Εξηγώντας τους τρόπους συνεργασίας ασφαλιστικών-αντασφαλιστών στις ομαδικές ασφαλίσεις, διευκρινίζει ότι υπάρχει ένα ευρύ πεδίο συνεργασίας μεταξύ ασφαλιστών και αντασφαλιστών σε αρκετά επίπεδα, κυρίως στον τομέα αντασφάλισης των κεφαλαίων ζωής και ατυχημάτων, αλλά και στην κάλυψη του συνολικού κινδύνου ατυχημάτων που αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρεία.

Στην Υγεία οι δυνατότητες περιορίζονται, υπό προϋποθέσεις, στα μεγάλα ομαδικά ασφαλιστήρια ή μόνο στην αντασφάλιση του συνολικού χαρτοφυλακίου.

Θίγοντας το επίμαχο ζήτημα των εργατικών ατυχημάτων και των επιχειρηματικών κινδύνων, εξηγεί ότι, σύμφωνα με παλαιότερες καταγραφές και δημοσιεύματα, στην Ελλάδα, κάθε τρεις μέρες ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του σε κάποιο από τα εργατικά ατυχήματα που σημειώνονται κάθε 14 λεπτά! Συμπληρώνοντας ότι από τις αρκετές χιλιάδες αναπηρικές συντάξεις που χορηγούνται από την κοινωνική ασφάλιση κάθε χρόνο, περίπου οι μισές είναι από εργατικά ατυχήματα.

Το ζητούμενο εδώ είναι η εξασφάλιση που παρέχει η κοινωνική πρόνοια σε τέτοιες περιπτώσεις, αν αναλογιστούμε ότι η μέση σύνταξη σε ανάλογες περιπτώσεις κυμαίνεται στην περιοχή των 400 ευρώ.

Αυτά τα στοιχεία τα σημειώνουμε για να αναδείξουμε την αξία ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου, το οποίο, συνήθως, περιλαμβάνει καλύψεις ατυχημάτων με 24ωρη και παγκόσμια κάλυψη, η οποία βεβαίως μπορεί να περιοριστεί σε ώρες εργασίας, με αρκετά ευνοϊκότερο ασφάλιστρο.

Ο κ. Βλασσόπουλος παραθέτει το παράδειγμα μιας τυπικής ασφαλιστικής κάλυψης ατυχήματος, που είναι περί τις 20.000 ευρώ ανά ασφαλισμένο πρόσωπο. Στην περίπτωση ενός εργατικού ατυχήματος, λοιπόν, η εφάπαξ παροχή που θα καταβληθεί από το ομαδικό προς τον ασφαλισμένο ή την οικογένειά του ισοδυναμεί με περίπου 50 συντάξεις του ασφαλιστικού φορέα. Φυσικά, η σχέση αυτή μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη στην περίπτωση που ο εργοδότης έχει επιλέξει να ασφαλίσει τους εργαζομένους του με κεφάλαια μεγαλύτερα, όπως έχει τη δυνατότητα να κάνει. Στο παραπάνω ποσό πρέπει να προσθέσουμε και τα πολύ σημαντικά ποσά που είναι δυνατόν να καταβληθούν σε περίπτωση που προκύψουν έξοδα περίθαλψης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*