Munich Re: Πώς λειτουργούν τα μέτρα πρόληψης σεισμού

Μετάφραση απόδοση μελέτης από την Munichre.com: Ελενα Ερμείδου

Απ΄όλα τα είδη των φυσικών καταστροφών, οι σεισμοί απειλούν περισσότερο τις ανθρώπινες ζωές και προκαλούν τις μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές ζημιές. Σχεδόν το ήμισυ των θανάτων από φυσικές καταστροφές από το 1980 και έπειτα, συνέβησαν προέρχονται από σεισμικές καταστροφές. H Munich Re αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο συμμετείχε σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν να καταστήσουν τα κτίρια ανθεκτικότερα στο σεισμό και να θωρακίσουν τα οικονομικά των πολιτών μέσω της ασφάλισης.

Πάνω από το 90% όλων των σεισμών συμβαίνουν εκεί όπου συναντώνται οι μεγάλες τεκτονικές πλάκες. Στις περιοχές αυτές υφίστανται πολλά ενεργά ηφαίστεια. Στις συγκλίνουσες ζώνες οι πλάκες των ωκεανών κινούνται κάτω από την πίεση που ασκούν οι πλάκες των Ηπείρων.

Οι απώλειες που προκαλεί ένας σεισμός δεν καθορίζονται μόνο από τις σεισμικές παραμέτρους (μέγεθος, απόσταση, διάρκεια) και την ποιότητα του υπεδάφους, αλλά επίσης από τα χαρακτηριστικά του φέροντος οργανισμού, όπως είναι ο τρόπος που έχει σχεδιαστεί, ο τύπος του κτιρίου, η χρήση του, το έτος κατασκευής του κτιρίου, το ύψος, οι ασυμμετρίες των ορόφων και των σχεδίων ανύψωσης.

Οι ισχυρότεροι σεισμοί συχνά προκαλούν σεισμικά κύματα, κατολισθήσεις, και υγροποίηση του εδάφους, φαινόμενα τα οποία δύνανται να προκαλέσουν υπερβολικά υψηλές ζημιές.

Συνολικά οι σεισμοί από το 1980 – 2018

Πηγή: Munich Re
Source: Munich Re

Με βάση τις τρέχουσες επιστημονικές προβλέψεις, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πρόβλεψη σεισμού. Υπάρχουν ορισμένα φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται συχνά πριν συμβεί ένα σεισμός, αλλά το πότε και σε τι βαθμό είναι δύσκολο.

Η πρόληψη είναι το κλειδί της υπόθεσης

Τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης σχετίζονται με την μηχανική και  μηχανικό σχεδιασμό του κτιρίου που προβλέπονται στους νόμους ανοικοδόμησης που εφαρμόζει κάθε κράτος για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, και από το κράτος εποπτεύονται.

Εξασφαλίζουν την δομική σταθερότητα, ενώ δέχονται ότι κάποιες ζημιές ενδεχομένων να συμβούν στα κτίρια. Τα μέτρα σχεδιασμού όπως είναι η επιλογή των κατάλληλων χώρων με σκοπό να αποφευχθούν οι ζημιές σε περιοχές πολύ υψηλά εκτεθειμένες στον κίνδυνο, ωστόσο συχνά αγνοούνται.

Ο σχεδιασμός του underwriting

Υπάρχουν πολλές περιοχές με υψηλές συγκεντρώσεις πληθυσμού και αξιών, οι οποίες βρίσκονται στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Στις περιοχές υψηλού κινδύνου με υψηλή συγκέντρωση αξιών και μεγάλη ασφαλιστική διείσδυση, ο κλάδος ασφαλειών αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις.

Καθίστανται ως εκ τούτου σημαντικό να αναγνωσθεί αντικειμενικά η έκθεση στον κίνδυνο. Μόνο με την βάση αυτή μπορεί να ληφθούν μέτρα πρόληψης και να εφαρμοστούν, όπως είναι για παράδειγμα ο υπολογισμός ενός ρεαλιστικού ασφάλιστρου, οι έλεγχοι συσσώρευσης, και ο καθορισμός των αποθεματικών, οι δομικές αλλαγές και περιορισμοί στην χρήση γης.

Η ασφάλιση σεισμού συνάπτεται συμπληρωματικά των καλύψεων πυρκαγιάς, ή ως επέκταση συμβολαίου. Ουσιαστικές απαλλαγές για να μειωθούν οι αποζημιώσεις και η συσσώρευση ζημιών μπαίνουν στα συμβόλαια ως προϋπόθεση για την ασφάλιση του κινδύνου από σεισμό.

Σε σύγκριση με την ασφάλιση των κινδύνων από καταιγίδες, πλημμύρες, η ασφάλιση σεισμού έχει χαμηλή ασφαλιστική διείσδυση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Munich Re: Ο κίνδυνος των έντονων βροχοπτώσεων

Οι φτωχές χώρες χρειάζονται μαζικές ασφαλιστικές καλύψεις για να περιορίσουν τον αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο από έναν σεισμό και να επισπεύσουν την ανοικοδόμηση.

... συνεχίζεται 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*