Στιγμιότυπο από την υπογραφή του Μνημονίου Εκπαιδευτικής Συνεργασίας, από την Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Ι.Α.Σ., κα Νάντια Σταυρογιάννη, τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου, κο Νίκο Σωφρονά, και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της HFPA, κο Κώστα Τριανταφύλλου, με την παρουσία των Μελών του Δ.Σ. της Ένωσης.

Σημαντικό deal Ε.Ι.ΑΣ. – Ένωσης Financial Planners υπέρ της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης

Έμπρακτο και διαχρονικά έντονο είναι το ενδιαφέρον που επιδεικνύει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Financial Planners Ελλάδος,HFPA, προς την κατεύθυνση της υψηλής ποιότητας μετεκπαίδευσης των Μελών της, σε καίρια θέματα Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού, Financial Planning.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η σημαντική εκπαιδευτική συνεργασία της Ένωσης Financial Planners Ελλάδος και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, πιστοποιημένου εταίρου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EFICERT,  η οποία προβλέπει τη συστηματική μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των Μελών της HFPAστο πλαίσιο ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, καθώς και την αντίστοιχη ευρωπαϊκής εμβέλειας πιστοποίησή τους σε βαθμίδες υψηλής επαγγελματικής εξειδίκευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT.

Η αξιοπρόσεκτη αυτή εκπαιδευτική συνεργασία θα έχει την έναρξή της εντός του τρέχοντος έτους και αναμένεται να προσφέρει την πλέον σύγχρονη και εξειδικευμένη τεχνογνωσία Ασφαλιστικού και Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού στο σύνολο των Μελών της Ένωσης, αφού το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμά της θα εξελίσσεται τόσο σε περιβάλλον φυσικής τάξης, όσο και σε περιβάλλον σύγχρονης και ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinarκαι e-learning, προς διευκόλυνση της αποδοτικής παρακολούθησής του από τα Μέλη της Ένωσης, εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής, αλλά και εκτός αυτού, σε περιφερειακούς νομούς της Χώρας μας.

Πληροφορίες περί των ωφελειών αυτής της συνεργασίας, οι ενδιαφερόμενοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές μπορούν να λάβουν απευθυνόμενοι στις υπηρεσίες της Ένωσης Financial Planners Ελλάδος, συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: members@hfpa.gr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*