Ασφαλιστικές καλύψεις αναζητά ο ΟΛΠ – «τρέχει» ο διαγωνισμός

Καλύψεις για κινδύνους διαφόρων ειδών αναζητεί η διοίκηση του ΟΛΠ διενεργώντας για αυτό το σκοπό σχετικό διαγωνισμό.

Ο ανάδοχος του έργου θα συμφωνήσει για χρονική περίοδο 24 μηνών και με δυνατότητα παράτασης για ακόμα ένα χρόνο, μετά από συμφωνία μεταξύ του ΟΛΠ και του ασφαλιστικού φορέα.

Το γενικό όριο ευθύνης ανέρχεται στα 20 εκ. ευρώ για κάθε ατύχημα, εκτός από τους ειδικούς κινδύνους στους οποίους οι απαιτήσεις συνοψίζονται ετησίως. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 26 Αυγούστου.

Ο διαγωνισμός αφορά τουλάχιστον αυτούς τους κινδύνους:

-Υποχρεώσεις πελατών (φορτίο, ιδιοκτησία πελάτη, πλοία πελάτη)
-Λάθη και παραλείψεις
-Υποχρεώσεις τρίτων
-Πρόστιμα και καθήκοντα
-Κόστος, όπως μετριασμός, έρευνα και άμυνα, Απόρριψη. Καραντίνα & Απολύμανση, Αφαίρεση ναυαγίων
-Διακριτική ασφάλιση
-Προσωπικά δικαιώματα

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*