Διαγωνισμός για την επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ ΑΕ)  προκήρυξε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό ύψους περίπου 36 εκατ. ευρώ, που αφορά την αναβάθμιση του υπάρχοντος Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) στην 2η ΥΠΕ και επέκτασή του στις άλλες έξι ΥΠΕ. To έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24 Οκτωβρίου.

Σκοπός του  Έργου είναι  η ισότιμη πρόσβαση όλων των κατοίκων της χώρας σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου που διαθέτει το ΕΣΥ, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Εξίσου σημαντικός σκοπός, είναι η κάλυψη των αναγκών του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου συνεχιζόμενη  εκπαίδευση, καθώς και η πρόσβαση σε πηγές έγκυρης πληροφόρησης και γνώσεις παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων του και ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο υπηρετεί.

αναλυτικά στο virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*