Απόλλων: Φυτώριο Διαμεσολαβητών κατά το πρότυπο του MDRT

Ο διαμοιρασμός της γνώσης, η συνεχής επιμόρφωση και η αξιοποίηση εργαλείων της τεχνολογίας είναι κοινά στοιχεία στη φιλοσοφία του MDRT και της Απόλλων.

Τα τελευταία δύο χρόνια η εταιρεία έχει δομήσει διαδικασίες μέσω των οποίων υιοθετεί και μεταφέρει πρακτικές του MDRT στην εσωτερική της λειτουργία και τη σχέση της με τους συνεργάτες της. “Στόχος είναι» αναφέρει η κα Σοφία Σικοτάκη, Γενική Διευθύντρια της εταιρείας να “δημιουργήσουμε διαμεσολαβητές κατά το πρότυπο του MDRT. Θεωρούμε ότι όλα όσα πρεσβεύει το MDRT και διδάσκει περιγράφουν το μοντέλο του παραγωγικού και ποιοτικού ασφαλιστή.

Αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύει για εμάς, η συμμετοχή της συνεργάτιδάς μας κας Κατερίνας Χαραλαμπίδου, CEO/ Partner της wedo.insure MDRT που έγινε στο Μαιάμι, που αποτελεί την πρώτη μας συμμετοχή με συνεργάτη στο θεσμό.

Το εν λόγω γεγονός, για εμάς έχει αφενός μεγάλη σημασία και αφετέρου δείχνει την προσέγγισή μας σαν εταιρεία προς το συνεργάτη μας”.

Από την πλευρά του ο κ. Κ. Καρούσης, Επικεφαλής του Business Development Life & Health εξηγεί πως η εταιρεία έχει αναπτύξει ολιστική προσέγγιση στην σχέση της με τον συνεργάτη. «Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης παρέχοντας προστιθέμενη αξία στους επαγγελματίες και τα εφόδια για να αναπτύξουν τις εργασίες τους».

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της η Απόλλων:

  • Συντελεί στον σωστό στρατηγικό σχεδιασμό των συνεργατών της
  • Παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους
  • Παρέχει συμβουλευτική κα εξατομικευμένο coaching

Εφαρμόζει τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία με εξειδικευμένη μεθοδολογία και αποτελεσματικές τεχνικές που εναρμονίζονται πλήρως με το συνολικό πνεύμα υποστήριξης και καθοδήγησης των μελών του MDRT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*