Απόλλων: Δημιουργούμε ασφαλιστές με τα standards του MDRT

Στο MDRT DAY 2023, που διεξήχθη στις 17 Φεβρουαρίου στην Αθήνα συμμετείχε η Απόλλων με επταμελή ομάδα, έχοντας στην κουλτούρα της όλα αυτά που πρεσβεύει το Million Dollar Round Table.

Λαμβάνοντας την τελευταία πενταετία μέρος στο θεσμό, που αποτελεί πηγή έμπνευσης για δεκάδες χιλιάδες μέλη ανά τον κόσμο, η Απόλλων διευρύνει συνεχώς τα μέλη που συνδέονται με το MDRT και στηρίζει έμπρακτα τους συνεργάτες της με τους οποίους έχει κοινό όραμα. 

“Μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων, το διαμοιρασμό πρακτικών, την κινητροδότηση για συνεχή αυτοβελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων, τη δόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους που συμπράττουμε έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα διαδικασιών το οποίο λειτουργεί επικουρικά στο δίκτυό μας και αποτελεί εφαλτήριο παραγωγικότητας. Για αυτό και στους στόχους μας είναι να διευρύνουμε περαιτέρω την ομάδα των ανθρώπων μας που συμμετέχουν στο MDRT” αναφέρει η Γενική Διευθύντρια της Απόλλων και μέλος του MDRT, κα Σ. Σικοτάκη.

Η φετινή διοργάνωση είχε σαν θεματικό άξονα, Τhe Game Changers με τη φράση “From Dusk till Dawn” καθώς το  κυρίαρχο µήνυµα ήταν ότι “Η ζωή δεν είναι µόνο δουλειά και η δουλειά πρέπει να έχει χαρά”, εστιάζοντας στην ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή και την ορθή διαχείριση χρόνου και εργασιών. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*