Απόλλων: Αλλάζουμε το επιχειρηματικό μοντέλο του συνεργάτη ασφαλιστή

Η ασφαλιστική αγορά μεταβαίνει σταδιακά σε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας με τον διαμεσολαβητή να έχει έναν διαφορετικό ρόλο  σε σχέση με το παρελθόν, που ωστόσο παραμένει καθοριστικός στις ασφαλιστικές εργασίες.

Η Απόλλων αντιλαμβανόμενη την αλλαγή που ήδη συντελείται συμβάλλει ουσιαστικά στην ομαλή μετάβαση των συνεργατών της, παρέχοντας τους τα απαραίτητα εργαλεία και coaching. Με δεδομένο ότι οι τάσεις των καταναλωτών και η τεχνολογία διαμορφώνουν τη σύγχρονη κουλτούρα γύρω από την ιδιωτική ασφάλιση ο επαγγελματίας ασφαλιστής, που θα παραμείνει στην αγορά και θα μεγεθύνει το χαρτοφυλάκιο του θα είναι αυτός που θα περιορίσει το διεκπεραιωτικό χαρακτήρα της εργασίας του και θα αξιοποιήσει τα σύγχρονα μέσα μηχανογράφησης και την τεχνολογία.

Όπως εξηγεί η κα Σοφία Σικοτάκη, Γενική Διευθύντρια της εταιρείας “στην Απόλλων αλλάζουμε το επιχειρηματικό μοντέλο του συνεργάτη. Ο επαγγελματίας της αγοράς μας, πλέον, εκ των πραγμάτων πρέπει να αυτοματοποιήσει τις εργασίες του, να μειώσει τα λειτουργικά του έξοδα, να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο πελατολόγιό του, να κάνει cross & up selling και να εξειδικευτεί. Τον βοηθάμε να εξέλθει από αυτό που ονομάζουμε “comfort zone”, να γίνει εξωστρεφής, να θέσει το στρατηγικό του πλάνο και να το υλοποιήσει. Το μοντέλο του ασφαλιστή όπως το ξέρουμε μέχρι τώρα δεν είναι πλέον βιώσιμο για αυτό και στην Απόλλων θεωρούμε την αλλαγή αυτή επιτακτική και παρέχουμε στους συνεργάτες μας τα μέσα που χρειάζονται”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*