Munich Re, επιγραφή, κτίριο

Συνέντευξη Munich Re στο Insurance & Reinsurance Outlook 2019

Τις νέες τάσεις της τεχνολογίας και τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν τον κλάδο το 2019 παραθέτει στο περιοδικό Insurance & Reinsurance Outlook 2019, η Munich Re. Ενημερώνει και θέτει θέματα προς περαιτέρω συζήτηση σε ό,τι αφορά την καινοτομία και τις επιδράσεις της, την κλιματική αλλαγή και τα ILS.

Στον Βάιο Κρόκο

 

  • Ποιες είναι οι τάσεις και τι θα απασχολήσει περισσότερο τους αντασφαλιστές το 2019;

 

Οι πελάτες αναζητούν όλο και περισσότερο πιο εξελιγμένες λύσεις για τις σύγχρονες ανάγκες τους, ώστε να γίνουν ακόμη πιο ανταγωνιστικοί. Υπό αυτό το πρίσμα, οι μεγάλοι αντασφαλιστές έχουν πλεονέκτημα, καθώς μπορούν να προσφέρουν υψηλότερη αξία από τα προσφερόμενα κατά μέσο όρο. Έτσι, οι πελάτες αναμένουν από τους αντασφαλιστές με τους οποίους συνεργάζονται να σταθούν «επικεφαλής» στην αγορά, είτε με λύσεις διαχείρισης κεφαλαίου, είτε με λύσεις ανάλυσης δεδομένων, είτε με ψηφιακές υπηρεσίες.

Επιπλέον, οι απαιτήσεις των πελατών διαφέρουν, λόγω των ειδικών καταστάσεων των εταιρειών. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις αξίας της Munich Re όχι μόνο επικεντρώνονται στα παραδοσιακά αντασφαλιστικά προϊόντα, αλλά και προσφέρουν λύσεις και υπηρεσίες προσαρμοσμένες ειδικά στον κάθε πελάτη, όπως η βελτιστοποίηση της διαχείρισης κεφαλαίου ή η ανάπτυξη προϊόντων σε διάφορες περιοχές.

 

  • Εισερχόμαστε πλέον σε μια νέα εποχή καινοτομίας. Ποιες είναι οι επιδράσεις της στον αντασφαλιστικό κλάδο;

 

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αλλαγής όσον αφορά τις ανάγκες των πελατών είναι οι λύσεις που αναζητούν για τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο (cyber risk). Παρατηρούμε μια αναπτυξιακή δυναμική σε αυτόν τον τομέα, λόγω της νομοθεσίας και των κανονισμών εσωτερικής διακυβέρνησης, καθώς επίσης και γιατί γίνεται όλο και πιο αντιληπτή η κατάσταση, και οι απαιτήσεις αυξάνονται. Απαιτείται όμως μια πιο διεξοδική κατανόηση της τεχνολογίας και του πώς ο κλάδος τη χρησιμοποιεί.

Με στόχο να αξιολογήσουμε τις νέες τεχνολογίες και τους συναφείς κινδύνους που προκύπτουν, επενδύουμε σε μεγάλο βαθμό στο underwriting και στη διαχείριση κινδύνων. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς συνεργάτες που ασχολούνται με ειδικούς τομείς στην αξιολόγηση κινδύνων, τη μοντελοποίηση δεδομένων και τη διαχείριση απαιτήσεων.

Βάσει της προσέγγισης αυτής, διαχειριζόμαστε τον κάθε κίνδυνο και το capacity σύμφωνα με την αυξανόμενη τεχνογνωσία μας.

Άλλες νέες τάσεις, όπως η χρήση των big data και η ψηφιοποίηση, αναμένεται να αλλάξουν δραστικά τον ασφαλιστικό κλάδο. Χάρη στην ψηφιακή νοημοσύνη (AI) και τα data analytics, τα ασφαλιστικά προϊόντα μπορούν να εξειδικευθούν, να προσωποποιηθούν ακόμη περισσότερο, ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών. Ήδη, χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες. Παράλληλα, αναπτύσσουμε νέα ψηφιακά προϊόντα, υπηρεσίες και κανάλια/δίκτυα διανομής –σε συνεργασία με τους πελάτες μας ως επί το πλείστον–, όπως οι νέοι αλγόριθμοι για το underwriting ή μια νέα πλατφόρμα για τη διαχείριση αξιώσεων που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

 

  • Ποιος είναι ο ρόλος της αντασφάλισης στην κλιματική αλλαγή;

 

Ο κλάδος των ασφαλειών ασχολείται με την κλιματική αλλαγή τόσο στον βαθμό που τον αφορά εν γένει όσο και σε επίπεδο κοινωνίας, αλλά και με στόχο επίσης να διατηρήσει την ασφαλιστική κάλυψη από φυσικές καταστροφές μακροπρόθεσμα. Όσο όμως, χρόνο με τον χρόνο, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής διογκώνονται, ο κλάδος των ασφαλειών πρέπει να αναγνωρίσει, να ποσοτικοποιήσει και να λάβει έγκαιρα υπ’ όψιν τις μελλοντικές τάσεις, τιμολογώντας κατάλληλα, με γνώμονα τον βαθμό του κινδύνου.

Το «κλειδί» όσον αφορά την υπερθέρμανση του πλανήτη είναι ότι χρειαζόμαστε νέες τεχνολογίες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις μεταφορές, την αποθήκευση ενέργειας και τη βιομηχανική παραγωγή.

Η Munich Re επιδιώκει να βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Περιττό να πούμε ότι ένα κομμάτι της στρατηγικής θα είναι τα ασφαλιστικά προϊόντα με τα οποία θα αναλαμβάνουμε ένα μέρος από τους ιδιαίτερους κινδύνους που εμφανίζονται συχνά, ωθώντας έτσι την αγορά προς τις νέες τεχνολογίες. Το κάνουμε ήδη σήμερα, για παράδειγμα, προσφέροντας εγγυήσεις απόδοσης για τα φωτοβολταϊκά.

 

  • Προβλέπετε διεύρυνση της παρουσίας στην αγορά των εναλλακτικών κεφαλαίων (ILS) στον τομέα των φυσικών καταστροφών;

 

Η εναλλακτική αγορά είναι μια καθιερωμένη κατηγορία κεφαλαίων που παρέχει μη συσχετισμένες αποδόσεις. H παρουσία αυτής της κατηγορίας κεφαλαίων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διαθεσιμότητα των εξωτερικών μοντέλων και κυρίως επικεντρώνεται στην αμερικανική αγορά φυσικών καταστροφών.

Για όλους τους άλλους κινδύνους, τα κόστη κεφαλαίων των παραδοσιακών αντασφαλιστών είναι πολύ περισσότερο ανταγωνιστικά. Οι περισσότεροι πελάτες αναζητούν ιδιαίτερα ευέλικτες καλύψεις, οι οποίες παρέχονται κυρίως από τους μεγάλους παραδοσιακούς «παίκτες» της αντασφαλιστικής αγοράς.

 

  • Αναμένετε κάποιες εξαγορές & συγχωνεύσεις μέσα στο 2019, λόγω της πίεσης για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και διαφοροποίησης;

 

Θα παρακαλούσα να κατανοήσετε ότι δεν θα μας άρεσε να σχολιάσουμε την ερώτηση αυτή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*