Η Interamerican ανατρέπει τα δεδομένα της αγοράς

Είναι μέσα στην αγορά 50 χρόνια, προβλέπει τις εξελίξεις, έχει σχέδιο, στόχους ξεκάθαρους που υλοποιεί, είναι οργανωμένη απέναντι στον πελάτη, υποστηρίζει και θέτει στο επίκεντρο τα δίκτυα, ξέρει να σέβεται και να ανταμείβει τους εργαζόμενους της, διαθέτει μοντέλο επικοινωνίας, συμμορφώνεται απέναντι στην εποπτεία.

Της Ελενας Ερμείδου

Είναι πολυκαναλική και δίνει βάση στα δίκτυα. Στο πλαίσιο αυτό εκπαιδεύει τους Αgency Μanagers του εταιρικού Δικτύου στην πρωτοποριακή Σχολή Management που δημιούργησε όπου υλοποιούνται προγράμματα για τρία επίπεδα: Συντονιστών, Unit Managers και Team Managers.

Εχοντας έμπειρο δυναμικό ξέρει να διαχειρίζεται τις ζημιές. Το 2018 κατέβαλλε σε πελάτες δικαιούχους 237,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση στις πληρωθείσες υποχρεώσεις. Σε βάθος δε, πενταετίας οι αποζημιώσεις φτάνουν 1,12 δισ. ευρώ.

Στο τομέα της οδικής βοήθεια κατά το 2018 το πλήθος των περιπτώσεων πληρωμής ή παροχής υπηρεσίας στον τομέα βοήθειας κατά μέσο όρο, έφθανε στους 2.460 πελάτες και δικαιούχους, αφού εξυπηρετήθηκαν συνολικά 897.912 περιπτώσεις.

Για το κλάδο ζωής κατέβαλλε αποζημιώσεις 64,5 εκατ. ευρώ, σε 19.552 περιπτώσεις. Μόνο σε λήξεις και συντάξεις πλήρωσε 31,4 εκατ. Στην υγεία οι αποζημιώσεις ανήλθαν στα 58,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,6% .

Στο κλάδο ζημιών οι αποζημιώσεις ήταν αυξημένες κατά 13,6% φτάνοντας τα 85,2 εκατ. Για 64.701 περιπτώσεις. Το μεγαλύτερο μερίδιο αποζημιώσεων αντιστοιχεί στον κλάδο οχημάτων, ύψους 61,5 εκατ. ευρώ, όπου η μέση αποζημίωση -με συνεχή βελτίωση στην καθετοποιημένη διαχείριση των ζημιών- ήταν 1.085 ευρώ.

Στις Ομαδικές ασφαλίσεις κατέβαλε 28,8 εκατ. ευρώ σε 111.423 περιπτώσεις ασφαλισμένων.

Πρόσφατα η Interamerican συνέπραξε με το με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού με στόχο την δημιουργία δράσεων με στόχο την ενημέρωση και την αύξηση των γνώσεων και της παιδείας των Ελλήνων για τη διαχείριση του χρήματος και την αναγκαιότητα ασφάλισης.

Σημαντικές παροχές προσφέρει στους εργαζόμενους, μεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας τη μέριμνα κεφαλαιοποιητικής αποταμίευσης, αυξάνοντας την εργοδοτική εισφορά της στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) των εργαζομένων από 4,25% σε 5,25%. Παράλληλα παρέχει έκπτωση στο προσωπικό της και τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν κάλυψη στο Βασικό και το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης των Υπαλλήλων και επιθυμούν να ασφαλιστούν με ατομικό συμβόλαιο υγείας.  Επιπλέον, από τον Φεβρουάριο παρέχει στο προσωπικό της έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα νέων συμβολαίων και ανανεωτηρίων για ασφάλιση αυτοκινήτου με το πρόγραμμα «Auto Total Personnel». Τέλος η εταιρεία η εταιρεία επενδύει ιδιαίτερα στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας νέας μορφής οργάνωσης και ενός νέου τρόπου εργασίας. Μοχλούς της μετάβασης στο νέο τρόπο εργασίας αποτελούν η εισαγωγή μεθοδολογιών (agile, lean).

Από τον Ιούλιο του 2018, η εταιρεία διαθέτει νέα ιστοσελίδα. Η νέα ιστοσελίδα πευθύνεται σε υφισταμένους και υποψηφίους πελάτες -ιδιώτες και επιχειρήσεις- που αναζητούν ασφαλιστικές λύσεις και υπηρεσίες οι οποίες διευρύνουν τα όρια της ασφάλισης.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*