ERGO: Λουκέτα, συγχωνεύσεις συρρικνώνουν τις ασφαλίσεις

Συνέντευξη στην Ελενα Ερμείδου

 Πληθωρισμός, λιτότητα, υπέρ – φορολόγηση λειτουργούν αρνητικά και απειλούν τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα διευκρινίζει ο κος Δημήτρης Μάνος, Προϊστάμενος Ανάληψης Κινδύνων στην ERGO Ελλάδος. Δεν διαφέρουν σε γενικές γραμμές , τονίζει οι κίνδυνοι για τις ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα, ωστόσο αναλύοντας εξηγεί ότι οι ξένες εταιρείες έχουν την υποστήριξη ξένων κεφαλαίων καθώς και ευκολότερη πρόσβαση στην χρηματοδότηση, ενώ οι ελληνικές υστερούν στο κομμάτι της ρευστότητας και της δανειοδότησης.

 

  • Ποιοι θα λέγατε ότι είναι οι μεγαλύτερες απειλές για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα σήμερα, οι κυριότεροι επιχειρησιακοί κίνδυνοι, με άλλα λόγια και πως αυτοί οι κίνδυνοι συμβάλλουν στην εικόνα της οικονομίας και της πολιτικής;

 

Η μεγαλύτερη απειλή είναι το ασταθές οικονομικό κλίμα και οι οικονομικές εξελίξεις (πληθωρισμός, λιτότητα, αυξημένη φορολογία) το οποίο έχει οδηγήσει σε σημαντική ύφεση της αγοράς και έλλειψη ρευστότητας, προβληματική λειτουργία της πιστωτικής διαδικασίας και δυσκολία στη δανειοδότηση των επιχειρήσεων.

Εν συνεχεία βρίσκονται οι ατυχηματικοί κίνδυνοι, οι οποίοι είναι ασφαλίσιμοι και μας αφορούν, όπως ενδεικτικά είναι η πυρκαγιά, η κλοπή, οι συνεχώς εντονότερες φυσικές καταστροφές, λόγω των κλιματικών μεταβολών και των ακραίων καιρικών φαινομένων, και τα τελευταία χρόνια οι κυβερνοεπιθέσεις και η παραβίαση των δεδομένων.

 

  • Οι κίνδυνοι αυτοί, θα λέγατε διαφέρουν για τις ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα;

 

Οι κίνδυνοι είναι κοινοί για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο. Μόνο στο κομμάτι ρευστότητα και δανειοδότηση μπορεί να υπάρχει διαφορά καθώς οι ξένες εταιρίες έχουν την υποστήριξη ξένων κεφαλαίων και ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση τραπεζών.

 

  • Η διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητες κρίνετε ότι είναι μεγαλύτερη απειλή από ένα χτύπημα στον κυβερνοχώρο;

 

Η διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι από τις μεγαλύτερες απειλές, είτε προέρχεται από το οικονομικό περιβάλλον είτε από ατυχηματικό γεγονός όπως και από κυβερνοεπιθέσεις.

Η κυβερνοεπίθεση επειδή είναι κάτι καινούργιο εμπίπτει στη σφαίρα του αγνώστου και του ανησυχητικού όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματα της αλλά ομοίως είναι καινούργιο και όσον αφορά την ασφαλιστική αντιμετώπιση και διαχείρισή του.

 

  • Θα θεωρούσατε επιχειρηματικό κίνδυνο την μεταβλητότητα των αγορών για το 2018;

 

Βασικό στοιχείο της οικονομικής ανάπτυξης είναι η σταθερότητα των αγορών. Όταν υπάρχει οικονομική αστάθεια, οι επενδύσεις είναι βραχυπρόθεσμες και αυτό δεν είναι το πιο υγιές για την αγορά.

 

  • Για τον κίνδυνο του ανταγωνισμού, έχετε να πείτε κάτι;

 

Η οικονομική κρίση δεν βοηθάει στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Αντίθετα υποχρεώνει πολλούς επιχειρηματίες να σταματήσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους ή τους οδηγεί σε  συγχωνεύσεις με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται η ασφαλιστέα ύλη και συνακολούθως , η έλλειψη νέων εργασιών να  οδηγεί , όσον αφορά την ασφαλιστική αγορά,  σε έντονο ανταγωνισμό ο οποίος με τη σειρά του  να καταλήγει  κάποιες φορές σε  υπερβολές. Ο ανταγωνισμός είναι στοιχείο προόδου και χωρίς αυτόν η Αγορά μας δεν θα είχε επιτύχει τα άλματα τα οποία κατέγραψε τα τελευταία 25 χρόνια, και όταν αυτός ενεργείται με θεμιτούς και ορθολογικούς όρους τα αποτελέσματα μόνον θετικά μπορεί να είναι.

 

  • Μπορούμε να αναφερθούμε σε κάποιους επιχειρηματικούς κλάδους που ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους σε σχέση με το οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα

 

Η οικονομική κρίση έχει δείξει ότι η οι Κλάδοι που επηρεάστηκαν περισσότερο αρνητικά είναι η Μεταποίηση, ο Κατασκευαστικός Κλάδος και ο Εμπορικός Κλάδος μαζί με τις Εξαγωγές. Ο αντίκτυπος της κρίσης στην ασφαλιστική αγορά ήταν μικρότερος , με τον κλάδο ασφάλισης που δείχνει να έχει επηρεαστεί περισσότερο να είναι ο κλάδος μεταφορών.

 

  • Είναι επαρκώς καλυμμένες οι επιχειρήσεις για τέτοιους κινδύνους, ποια τα κενά τους; Τι θα είχατε να προτείνετε;

 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να είναι επαρκώς ή λιγότερο επαρκώς ασφαλισμένες, αναλόγως της οικονομικής δυνατότητας ή του προϋπολογισμού για ασφάλιση που διαθέτουν. Η ασφαλιστική αγορά έχει λύσεις για κάθε είδους επιχείρηση, και εξειδικευμένους διαμεσολαβητές οι οποίοι μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν την προσφορότερη λύση για τους πελάτες τους.

Είναι σημαντικό να ξεφύγει η αγορά από την προτίμηση του χαμηλού κόστους ως μοναδικού κριτηρίου για επιλογή ασφαλιστικού προγράμματος.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*