Δ. Χριστοδουλιάς, ΔΥΝΑΜΙΣ: Με πολύχρονη εμπειρία στον χώρο των επιχειρήσεων και ασφαλειών

O Δημήτρης Χριστοδουλιάς βρίσκεται στο «τιμόνι» της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστικής από το 2004. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στον κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Άριστος γνώστης της διαχείρισης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων σε συνθήκες αγοράς και έντονου ανταγωνισμού, με οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, έχει αφήσει το προσωπικό του αποτύπωμα στη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική.

 

 

Έχει επίσης συμμετάσχει σε διεθνή forum, οργανισμούς ασφάλισης και αντασφάλισης, λόγω της ιδιότητάς του ως γενικός διευθυντής της ΓΕΝΚΑ ΑΕ, εκπροσωπώντας την Guardian Royal Exchange στην Ελλάδα.

Από τη θέση του εντεταλμένου συμβούλου και του αντιπροέδρου του ΔΣ της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστικής, ο κ. Χριστοδουλιάς ανανέωσε τις δομές της εταιρείας, επέκτεινε το δίκτυό της πανελλαδικά και προσδιόρισε την ταυτότητά της, αναδεικνύοντας την έννοια του πολιτισμού σε συστατικό στοιχείο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Το 2017 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική. Η εταιρεία συμπλήρωσε 40 δημιουργικά και επιτυχημένα χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, ενώ παράλληλα κατέγραψε τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα στην ιστορία της. Αυτό και μόνο αποδεικνύει τη συνεχή πρόοδό της στον χρόνο και την αναπτυξιακή της πορεία.

Κατά την παρελθούσα χρήση, η εταιρεία ενίσχυσε την παραγωγή της, αύξησε την κερδοφορία της, πραγματοποίησε επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, δημιούργησε νέα ασφαλιστικά προϊόντα. Με κύρια χαρακτηριστικά της τη φερεγγυότητα και την αμεσότητα προς τους συνεργάτες και τους πελάτες της, ισχυροποίησε περαιτέρω τη θέση της στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά και ενίσχυσε τις υποδομές της για ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Συγκεκριμένα, η κερδοφορία της ΔΥΝΑΜΙΣ το 2017 αυξήθηκε κατά 35% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθε στα 3.056.000 ευρώ. Η παραγωγή της άγγιξε τα 17.000.000 ευρώ, ενώ κατέβαλε αποζημιώσεις ύψους 6.800.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για συνέπεια, σωστή εξυπηρέτηση και στήριξη των ασφαλισμένων της.

Παράλληλα, η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική διαθέτει κεφαλαιακή υπερκάλυψη, προκειμένου να καλύψει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (SCR) στο πλαίσιο της Οδηγίας Solvency II, με τα εποπτικά ίδια κεφάλαιά της να ανέρχονται στις 31 Δεκεμβρίου 2017 στα 15.870.000 ευρώ, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις Solvency.

Όσον αφορά στους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται, ο χώρος της αστικής ευθύνης, που αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία του λειτουργήματος της ασφάλισης, καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου της, δεδομένου του ότι η συγκεκριμένη ασφάλιση είναι υποχρεωτική και, όπως γνωρίζουμε όλοι, καταλαμβάνει τον μεγαλύτερο όγκο ασφαλιστικών εργασιών στην εγχώρια αγορά.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΥΝΑΜΙΣ έχει διασπορά χαρτοφυλακίου και στους λοιπούς κλάδους, καθώς διαθέτει πληθώρα προγραμμάτων ασφάλισης, τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρηματίες, προσφέροντας εξατομικευμένη ασφάλιση, που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε πελάτη, όπως στα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας, σκάφους, επαγγελματικής περιουσίας, επαγγελματικής αστικής ευθύνης και γενικής αστικής ευθύνης που διαθέτει, προγράμματα ευέλικτα και κοστολογημένα με απόλυτη συνείδηση των οικονομικών συνθηκών, προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Επιπλέον, διαθέτοντας ένα εξαίρετο υπόβαθρο, έχει τις βάσεις και τα εφόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη και αύξηση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά.

Η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική κατέχει εξέχουσα θέση στην ασφαλιστική αγορά –με υψηλή ανταποδοτικότητα και έχοντας κερδίσει τον σεβασμό των πελατών και των συνεργατών της– και έχει στόχο να προαγάγει τον πολιτισμό στην ασφάλιση. Βαδίζει στον δρόμο της ανάπτυξης και της τεχνολογίας, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της έντονα ανταγωνιστικής αγοράς, χωρίς ωστόσο να χάνει την ταυτότητά της. Συνεχίζει, επίσης, να επενδύει σε νέους επιστήμονες, εκπαιδεύει το υφιστάμενο προσωπικό, προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατηρεί σχέσεις εμπιστοσύνης, που αντέχουν στον χρόνο.

Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής ανάπτυξη του δικτύου των συνεργατών της και η αύξηση του πελατολογίου της μέσω της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης που εφαρμόζει όλα αυτά τα χρόνια, που τη διαφοροποιεί σε σχέση με τους ανταγωνιστές της: Στηρίζει τους συνεργάτες και τους ασφαλισμένους της, διατηρεί άμεση σχέση μαζί τους.

Για τον κ. Χριστοδουλιά, η αναπτυξιακή πορεία της ΔΥΝΑΜΙΣ από το 2004, που βρίσκεται στο τιμόνι της εταιρείας, μέχρι σήμερα, αποτελεί τη μεγαλύτερη ικανοποίηση και η περαιτέρω κερδοφόρα πορεία της το μεγαλύτερο στοίχημα για το μέλλον.

Παρά το γεγονός ότι η ασφαλιστική συνείδηση στην Ελλάδα παραμένει περιορισμένη σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού, η ίδια η ασφαλιστική αγορά τα τελευταία χρόνια βρέθηκε απέναντι στις προκλήσεις της οικονομικής ύφεσης και ταυτόχρονα εξελίχθηκε σημαντικά, ακολουθώντας και υιοθετώντας τα νέα εποπτικά πλαίσια και τους θεσμούς που υπαγορεύουν οι διεθνείς εξελίξεις (Solvency II, GDPR, IDD).

Η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική εκτιμά ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι πλέον πιο «ώριμη» να δημιουργήσει αξία για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, αλλά και τους ασφαλισμένους, και να αναπτυχθεί ουσιαστικά και σε άλλους κλάδους, εκτός της αστικής ευθύνης οχημάτων, που αποτελεί υποχρέωση.

Οι φυσικές καταστροφές που συνέβησαν φέτος και η αδυναμία του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος, όσον αφορά τόσο στην κάλυψη της περιουσίας (φωτιά, σεισμός, πλημμύρα) όσο και στην Υγεία αλλά και στη Σύνταξη, καθιστούν πιο επιτακτική πλέον την ανάγκη να στραφούν οι Έλληνες πολίτες στην ιδιωτική ασφάλιση.

Παράλληλα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να εκμεταλλευθούν την ευκαιρία αυτή, να προσεγγίσουν περισσότερο τους ασφαλισμένους, να τους ενημερώσουν με διαφάνεια και σαφήνεια και να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν ότι η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί μονόδρομο, για να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Aναδημοσίευση από περιοδικό Ιnsurance World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*