Διαγωνισμός για την ασφάλιση προσωπικού της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ομαδική ασφαλιστική κάλυψη ζωής και υγείας του καταδυόμενου προσωπικού της προκήρυξε η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Περισσότερες πληροφορίες, στο αρχείο 346749_2018 – 212739 – Εγκύκλιοι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*