Δ. Λύχρου: Συγκρούσεις για την υποχρέωση της Συμβουλής

της Ελενας Ερμείδου

Τις ίδιες υποχρεώσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και συμβουλής με τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές έχουν πλέον οι ασφαλιστικές εταιρείες στο πλαίσιο των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Οδηγίας IDD για την Διανομή των Ασφαλιστικών Προϊόντων. Εφ’ εξής και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αναλαμβάνουν το κεντρικό ρόλο στην διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ κα Δήμητρα Λύχρου «η  έννοια της συμβουλής αποτελεί την ύψιστης σπουδαιότητας παροχή του διανομέα προς τον πελάτη, γι’ αυτό και ορίζεται η υποχρεωτικότητα της σε όλα τα προϊόντα, σε όλους τους κλάδους και από όλους τους διανομείς. Γι αυτή την υποχρεωτικότητα της συμβουλής συγκρουστήκαμε γιατί δεν ήταν επιθυμητή από όλους, για ευνόητους λόγους».

Σκοπεύοντας στην βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στον πελάτη και την υποστήριξη των συμφερόντων του, η IDD εισάγει κανόνες  δεοντολογικής συμπεριφοράς. Οι κανόνες ορίζουν την υποχρεωτικότητα της συμβουλής και  αμερόληπτης ενημέρωσης. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένα κατανοητές από τον πελάτη για τις οποίες θα υπάρχει επιβεβαίωση και συμφωνία από τον πελάτη.

Για όλα αυτά συνεπάγεται ότι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα διαθέτει άριστο επαγγελματισμό, άριστη γνώση των ασφαλιστικών / χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η υπέρβαση του προσωπικού συμφέροντος αμερόληπτη ανάλυση και συμβουλή τονίζει η κα Λύχρου είναι ένα από τα σημαντικά ζητούμενα.

Η Οδηγία έχει σκοπό την ομοιομορφία της ρυθμιστικής αντιμετώπισης, επικεντρώνει τον στόχο της στην ανάγκη να ενισχυθεί, αφ ενός η εμπιστοσύνη των πελατών προς την αγορά και τα προϊόντα της, αλλά και διασφαλισθεί, η επί ίσοις όροις άσκηση της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων από όλα τα κανάλια διανομής.

Σημειώνεται μεταξύ των στόχων της της ΕΕΑΕ είναι η ανάδειξη του ρόλου του ασφλαιστικού πράκτορα και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η υιοθέτησης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας IDD της οποίας η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για όλη την Ευρώπη.

Διαβάστε σχετικά:

ΕΕΑΕ: Ετοιμάζει δράσεις για τα 80 χρόνια της

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*