Ο Γ. Βουτσινός, Διευθυντής Πωλήσεων & Ανάπτυξης ,“Karavias Underwriting Agency”, ομιλητής στην εκδήλωση του ΣΠΑΤΕ

Οι «Νέοι Κανόνες και Οδηγίες για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση» είναι το θέμα της εκδήλωσης που διοργανώνει ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής «Σ.Π.Α.Τ.Ε» στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αίθουσα « Athens View» την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 στις 16:00 μ.μ.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τα νέα δεδομένα στην ασφαλιστική αγορά, όπως αυτά προκύπτουν από την εκ του  Νόμου 4512/2018 “Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση στην επίλυση Νομικών Διαφορών για τις Υλικές Ζημίες” ,  ενώ ο Νέος Γενικός  Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018

Ο κ. Βουτσινός Γιώργος,   Διευθυντής Πωλήσεων και Ανάπτυξης “Karavias Underwriting Agency” στην ομιλία του θα τονίσει τα εξής:

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ(GDPR) αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων των καταναλωτών τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια.

Τόσο τα φυσικά πρόσωπα, όσο και οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από ξεκάθαρους κανόνες που είναι προσαρμοσμένοι στην ψηφιακή εποχή, έτσι ώστε να παρέχουν ισχυρή προστασία και εξασφάλιση στους πελάτες.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών αποτελεί θεμελιώδες τους δικαίωμα και ο κανονισμός έχει ως στόχο να διευρύνει και να εξασφαλίζει την προστασία τους ρυθμίζοντας τη νομοθεσία με συνέπεια σε όλη την Ευρώπη.

Κάθε εταιρεία που εξυπηρετεί ευρωπαίους πελάτες και συλλέγει τα δεδομένα τους, θα πρέπει να συμμορφώνεται με αυτή την οδηγία, ακόμη και αν η ίδια εδρεύει σε χώρα εκτός Ευρώπης.

Η διαδικασία προσαρμογής στις απαιτήσεις του νέου κανονισμού θα αγγίξει βεβαίως και την Ασφαλιστική Αγορά και αναπόφευκτα θα δημιουργήσει ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε για να προστατέψουμε τα ασφαλιστικά συμφέροντα τόσο των πελατών μας όσο και υμών των ιδίων.

Πότε ενεργοποιείται η Ασφάλιση για την Αστική Ευθύνη Προσωπικών Δεδομένων;

Υπάρχουν περιπτώσεις που ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο CYBER LIABILITY δεν επαρκεί;

Ο Data Protection Officer καλύπτεται για την ευθύνη που αναλαμβάνει;

Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη επαρκεί ή όχι για την κάλυψη των ευθυνών που προκύπτουν από τον Νέο Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα;

Αυτές είναι μερικές από τις πιο κρίσιμες ερωτήσεις που δημιουργούνται από την εφαρμογή του GDPR και θα προσπαθήσουμε μαζί να απαντήσουμε.

 

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*