ΕΙΑΣ, σεμινάριο, ασφαλίσεις

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΙΑΣ: Αξιολόγηση κινδύνων & αποζημιώσεις γεν. ασφαλίσεων

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα αξιολόγησης κινδύνων & αποζημιώσεων γενικών ασφαλίσεων – EIAS Certified Specialist in Underwriting & Claims Management (P&C) θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) στις 1,6, 8, 13, 15 και 20 Μαρτίου, 17:00-20:20.

Στο πλαίσιο αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, το ΕΙΑΣ επιδιώκει να προσφέρει την πλέον σύγχρονη, θεωρητική και εφαρμοσμένη τεχνογνωσία αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων και αποζημιωτικής πολιτικής, προς όφελος των ενδιαφερόμενων στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς. Το εν λόγω πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 24 εκπαιδευτικών ωρών, εστιάζει το ενδιαφέρον και το θεματολόγιό του στην αξιολόγηση κινδύνων και στην πολιτική αποζημιώσεων γενικών ασφαλίσεων.

Εκπαιδευτικός υπεύθυνος και εισηγητής είναι ο Γιώργος Σπαντιδάκης, διευθυντής Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων του Ομίλου INTERAMERICAN (Non-Life Claims και Motor Line Manager), με υπερ-20ετή διευθυντική εμπειρία underwriting και αποζημιώσεων γενικών ασφαλίσεων, αντιπρόεδρος της ΔΕ του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, μέλος της ΔΕ του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής και μέλος Επιτροπών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Ο κ. Σπαντιδάκης έχει παρουσιάσει πλειάδα τεχνικών εργασιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αξιολόγησης Κινδύνων και Διαχείρισης Αποζημιώσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, είναι οι εξής: 

  • Η ανάδειξη της σύγχρονης γενιάς Στελεχών Γενικών Ασφαλίσεων, υψηλής ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και ικανότητας αποτελεσματικής διαχείρισης των αντικειμένων Αξιολόγησης Κινδύνων και Διαχείρισης Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων.
  • Η παροχή πλήρους και εφαρμοσμένου πλαισίου γνώσεων και εμπειριών, επί των εν λόγω θεματικών αντικειμένων.
  • Η περιγραφή και η ανάλυση αποτελεσματικών «εργαλείων» δουλειάς, προς τον σκοπό επαύξησης της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας και της απόδοσής της εργασίας των σπουδαστών και των εργαζομένων σε τομείς των Γενικών Ασφαλίσεων.
  • Τέλος, πολύ σημαντικό, η συμβολή στη βελτίωση του τελικού αποτελέσματος των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διά της ανάπτυξης cost-effective μεθόδων αξιολόγησης των κινδύνων και διαχείρισης των Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων.

Οι απόφοιτοι θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου την πιστοποίηση EIAS Certified Specialist in Underwriting & Claims Management (P&C), η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής στην ασφαλιστική αγορά.

Πέραν της πιστοποίησης, η παρακολούθηση του προγράμματος έχει τα εξής επιπλέον οφέλη:

α. Οι σπουδαστές θα κατανοήσουν τις σύγχρονες έννοιες και αρχές που διέπουν τις Γενικές Ασφαλίσεις και την αλληλεπίδραση που αυτές έχουν μεταξύ τους, τόσο κατά τη διαδικασία κατάρτισης της ασφάλισης, όσο και κατά τη διαδικασία διακανονισμού της ζημιάς.

β. Επίσης, μέσα από την δομημένη παρουσίαση των θεμάτων, οι σπουδαστές θα αναγνωρίσουν και θα εμπεδώσουν πρακτικές και εφαρμοσμένες μεθόδους εργασίας, καθώς και τους λόγους που αυτές χρησιμοποιούνται, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν ουσιαστικά «εργαλεία» αντιμετώπισης ζητημάτων που απασχολούν την επαγγελματική καθημερινότητά τους.

γ. Οι σπουδαστές θα εμπλουτίσουν την εμπειρία τους, μέσα από πραγματικά παραδείγματα που τους παρουσιάζονται, αλλά και την μελέτη περιπτώσεων (case studies) που θα αναλύσουν οι ίδιοι, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Έτσι, αφενός θα λάβουν ένα απαραίτητο εφόδιο για την αποτελεσματικότερη άσκηση των εργασιακών καθηκόντων τους, καθημερινά, σε οποιονδήποτε τομέα Γενικών Ασφαλίσεων απασχολούνται, και αφετέρου θα δημιουργήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο παρακολούθησης και αφομοίωσης των πλέον εξειδικευμένων και προηγμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, που αφορούν στους κλάδους των Γενικών Ασφαλίσεων και της ασφαλιστικής τεχνικής, ώστε να μπορούν να εμβαθύνουν στα τεχνικά μέρη τους και να βελτιώσουν, έτσι,  ακόμη πιο πολύ, την επαγγελματική τους γνώση και εμπειρία.

δ. Τέλος, πολύ σημαντικό, οι σπουδαστές θα ενισχύσουν πολύ την τεχνική τους κατάρτιση επί των Γενικών Ασφαλίσεων και θα επαυξήσουν, επομένως, την εργασιακή ανταγωνιστικότητα τους, την εξελιξιμότητά τους και την προοπτική της καριέρας τους.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 140 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, στο αρχείο EIAS CERTIFIED SPECIALIST in UNDERWRITING & CLAIMS MANAGEMENT (P&C)_2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*