Αλ. Ντινοπούλου: Αξονας 5 σημείων της Interamerican για την αντασφάλιση κινδύνων

Συνέντευξη στον Βάιο Κρόκο

Για τα τελευταία δρώμενα, τις εξελίξεις και την «επόμενη μέρα» της Interamerican γύρω από το κύριο ζήτημα της αντασφάλισης και της αγοράς, γενικότερα, μίλησε η κυρία Αλεξάνδρα Ντινοπούλου, Reinsurance Manager της εταιρείας. Σε συνέντευξή της στο Insurance & Reinsurance Outlook 2018, η κυρία Ντινοπούλου αναφέρθηκε στον άξονα των 5 σημείων με τον οποίο η εταιρεία αντασφαλίζει τους κινδύνους των χαρτοφυλακίων της, ενώ επεσήμανε, μεταξύ άλλων, τους νέους κινδύνους που ελλοχεύουν πλέον στην αγορά, διαβλέποντας παράλληλα πως η τάση συγκέντρωσης στον ασφαλιστικό κλάδο θα συνεχίσει να υφίσταται και την επόμενη χρονιά. Υπενθυμίζεται πως η Interamerican είναι η πρώτη και μοναδική μέχρι τώρα εταιρεία στην Ελλάδα που έχει επενδύσει στη δημιουργία μερικού εσωτερικού μοντέλου, το οποίο έχει πάρει έγκριση από τις αρμόδιες αρχές –ΤτΕ και Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας– και παίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση κινδύνων.

 

  • Ποια είναι η εκτίμησή σας για τις τιμές των αντασφαλίστρων; Θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα ή προβλέπεται άνοδος των τιμών;

Οι αντασφαλιστικές εταιρείες, φέτος, υπέστησαν μεγάλες ζημιές καταστροφικών κινδύνων. Αυτό έγινε σαφές και στο αντασφαλιστικό συνέδριο στο Baden Baden, στο οποίο συμμετέχει η εταιρεία μας κάθε χρόνο. Το μήνυμα των αντασφαλιστών ήταν ότι για το 2018 αναμένεται αύξηση στις συμβάσεις που αφορούν τον καταστροφικό κίνδυνο, λόγω των ζημιών αυτών. Λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι από την Ελλάδα οι αντασφαλιστές δεν είχαν ζημιές από φυσικά φαινόμενα, σε συνδυασμό με την οικονομική κατάσταση της χώρας, θεωρώ ότι μια τέτοια κίνηση θα αποφευχθεί, καθότι το κόστος δεν μπορεί να απορροφηθεί από τις εταιρείες ή να μεταφερθεί στους πελάτες μας. Στόχος μας είναι να παραμείνουν τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα.

  • Με ποια κριτήρια αντασφαλίζετε τους κινδύνους των χαρτοφυλακίων σας;

Η αντασφάλιση των κινδύνων είναι άμεσα συνυφασμένη με τη βασική στρατηγική της κάθε εταιρείας. Κάθε κλάδος και είδος κινδύνου έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, άρα και συγκεκριμένες απαιτήσεις. Επίσης, σημαντικό ρόλο στην επιλογή και στρατηγική της αντασφάλισης παίζει το Solvency II. Αυτό που τηρούμε ευλαβικά αναφορικά με την επιλογή αντασφαλιστών είναι κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες είναι κοινές και ανάλογα τον κλάδο έχουν και τη βαρύτητά τους. Πιο συγκεκριμένα, για την απόφασή μας στηριζόμαστε σε πέντε χαρακτηριστικά: πιστοληπτική ικανότητα του αντασφαλιστή, ιστορικό συνεργασίας, τεχνογνωσία, καινοτομία καθώς και παροχή υπηρεσιών, που μπορεί να μας προσφερθούν με τη μορφή σεμιναρίων, συστημάτων λογισμικού κ.ά.

  • Αντασφάλιση & δείκτες φερεγγυότητας: Ποια η σχέση των δύο για την ενδυνάμωση των δεικτών;

Όντως, η αντασφάλιση, η οποία εφαρμόζεται με βάση τη στρατηγική της κάθε ασφαλιστικής εταιρείας, έχει έναν βασικό και πολύ σημαντικό ρόλο μείωσης κεφαλαιακών απαιτήσεων, άρα και ενδυνάμωσης των δεικτών φερεγγυότητας. Αυτό που είναι σημαντικό για εμάς είναι ότι, πλέον, μπορούμε, με τη μοντελοποίηση των ειδών αντασφαλίσεων, να λαμβάνουμε υπόψη κι άλλους δείκτες, όπως είναι οι κεφαλαιακές ανάγκες και το πώς επηρεάζονται ανάλογα με το είδος της σύμβασης. Η Interamerican είναι η πρώτη και μοναδική έως τώρα εταιρεία στην Ελλάδα που έχει επενδύσει στη δημιουργία μερικού εσωτερικού μοντέλου, το οποίο έχει πάρει έγκριση από τις αρχές (Τράπεζα τις Ελλάδος και της Ολλανδίας) και παίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση κινδύνων. Αποτελεί δε βασικό κομμάτι της διαδικασίας λήψης απόφασης του είδους αντασφαλιστικής κάλυψης, με γνώμονα και την ενδυνάμωση των δεικτών φερεγγυότητας.

  • Ποια είναι η γνώμη σας για τους νέους κινδύνους που ελλοχεύουν, τις νέες τάσεις, είτε λόγω της διεθνούς συγκυρίας (Brexit, γεωπολιτικές αναταράξεις) είτε λόγω των νέων προκλήσεων στην αγορά (cyber κινδύνων, περιβαλλοντικών κινδύνων, κινδύνων D&O, τεχνολογίας);

Οι αλλαγές στους τομείς τεχνολογίας, οικονομίας, περιβάλλοντος είναι ραγδαίες. Αυτομάτως, προκύπτουν διαρκώς νέες ανάγκες ασφάλισης, οι οποίες καλύπτονται αντανακλαστικά από τις ασφαλιστικές εταιρείες με τη δημιουργία νέων προϊόντων. Η διαδικασία δημιουργίας αυτών των προϊόντων, που ακολουθεί το μεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς, δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 10 χρόνια. Στην Interamerican, έχουμε διακρίνει ότι οι καιροί απαιτούν μεγαλύτερη ευελιξία και διαφοροποίηση αναφορικά με τη δημιουργία νέων προϊόντων. Ακολουθούμε νέες μεθοδολογίες, οι οποίες, σε άμεση διαδραστική επικοινωνία με τον πελάτη, βοηθούν στη δημιουργία προϊόντων που ανταποκρίνονται βέλτιστα και άμεσα στις ανάγκες του πελάτη.

  • Ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται, πλέον, στην ελληνική αγορά; Εκτιμάτε πως υπάρχουν περαιτέρω τάσεις συγκέντρωσης;

Τα χαμηλά έως τώρα επίπεδα ασφαλιστικής συνείδησης, η οικονομική κατάσταση της χώρας, ο συνεχώς μειούμενος δείκτης των συνολικών κατά κεφαλήν ασφαλίστρων οδηγούν στο συμπέρασμα μιας περαιτέρω συγκέντρωσης κλάδου. Οι εταιρείες όμως που είναι στο προσκήνιο είναι εκεί γιατί έχουν εργαστεί σκληρά όλα αυτά τα χρόνια, βάζοντας ως προτεραιότητα τον πελάτη και τις ανάγκες του. Θεωρώ ότι το νέο έτος θα είναι όντως απαιτητικό για όλη την αγορά, αλλά ευελπιστώ ότι θα είναι και εκείνη η χρονιά που θα επαναπροσδιορίσει την έννοια «ασφάλεια» στον πελάτη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*