Σ. Γκούμας /SQLearn: Οι νέες τεχνολογίες οδηγούν στο e-learning

της Ελενας Ερμείδου

Πλειάδα ανακατατάξεων συντελούνται το τελευταίο διάστημα στην ασφαλιστική αγορά. Οι εξελίξεις της νέας τεχνολογίας οδηγούν στην αναθεώρηση των εποπτικών πλαισιών, ασφαλιστικές και ασφαλιστική διαμεσολάβηση με την σειρά του επανεξετάζουν το πλαίσιο τους και υιοθετούν νέα πρότυπα και όλα αυτά για να υλοποιηθούν ζητούν εκπαίδευση προσαρμοσμένη στα πρότυπα των εξελίξεων και της νέας τεχνολογίας

H τεχνολογική εξέλιξη δημιουργεί την ανάγκη ανανέωσης και επέκτασης του κανονιστικού πλαισίου της ασφαλιστικής αγοράς, το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε ανακατατάξεις στην καθημερινή εργασιακή πρακτική των διαμεσολαβητών αλλά των λοιπών ασχολουμένων στην ασφαλιστική αγορά.Η ενημέρωση και εκπαίδευση όλων αυτών πλέον γίνεται επιτακτική και άμεση για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο νέο περιβάλλον και να γίνουν παραγωγικοί.

Φυσικά οι  νέες τεχνολογίες του διαδικτύου δημιουργούν και μια νέα πραγματικότητα στον τρόπο που μπορούν να εκπαιδευτούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στον ασφαλιστικό κλάδο.

Η νέα τάση που δημιουργείται είναι η χρήση του e-learning, σύμφωνα με όσα δηλωσε στο 10 ο Insurance Conference o κος Σπύρος Γκούμας Γενικός Διευθυντής στην SQ Learn, δηλαδή της εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου με τη χρήση λογισμικών διαχείρισης εκπαιδευτών, εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικού υλικού που μπορούν να “προσομοιάσουν” την παραδοσιακή εκπαίδευση στην τάξη.

Την λύση αυτή έχουν πλέον υιοθετήσει δεκάδες εταιρίες του ασφαλιστικού κλάδου και όχι μόνο, για να εξασφαλίσουν ποιοτική και πιστοποιημένη εκπαίδευση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Τις λύσεις αυτές προσφέρει η SQLEARN σε συνεργασία με το ΕΠΕΦΑ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*