Βίντεο Mapfre: 206 εκ καθαρά κέρδη, πάνω από 50 δισ. οι επενδύσεις

Το ΙW παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2017 του Ομίλου Mapfre. Ως όμιλος η Mapfre δραστηριοποιείται στις ασφαλίσεις ζωής, στις γενικές ασφαλίσεις και τις αντασφάλειες. Κατατάσσεται ανάμεσα στις πρώτες 10 ασφαλιστικές στην Ευρώπη και η πρώτη στην Λατινική Αμερική. Η διανομή των προϊόντων της γίνεται μέσω του agency της Mapfre αλλά και μέσω συνεργατών. Στην Ελλάδα ο όμιλος έχει παρουσία μέσω υποκαταστήματος η κύρια δραστηριότητα του οποίου είναι η οδική και ταξιδιωτική βοήθεια. Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας κατοικιών και και μικρών επιχειρήσεων που πραγματοποιείται μέσω των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών.  Επίσης, δραστηριοποιείται στους ειδικούς κινδύνους όπως είναι η επέκταση εγγύησης μηχανικών βλαβώνσε νέα αυτοκίνητα, η ασφάλιση βλαβών σε μεταχειρισμένα οχήματα, η ασφάλιση κινητών τηλεφώνων, καθώς και τον μικροσυσκευών (gadget), και άλλα.

των Έλενας Ερμείδου και Βαίου Κρόκου

Στα 206 εκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Mapfre στο πρώτο, τρίμηνο 2017, καταγράφοντας μία αύξηση της τάξης του 7,5% συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Η Ισπανία, η Βραζιλία και οι ΗΠΑ ήταν τις βασικές χώρες, οι οποίες καθοδήγησαν την ανάπτυξη.
Τα συνολικά ασφάλιστρα του Ομίλου ξεπέρασαν τα 6,68 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9,2%.

Τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 8,1% στα 7,86 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια στο κλείσιμο του πρώτο τριμήνου του 2017, έφτασαν τα 11,22 δισεκατομμύρια ευρώ, αύξηση 7,2%. Τα κεφάλαια των βασικών μετόχων αυξήθηκαν κατά 6,6% στα 9,05 δισεκατομμύρια ευρώ και τα υπό διαχείριση κεφάλαια κατά 6,6% στα 69,73 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη Μαρτίου.

Οι επενδύσεις της Maprfe για πρώτη φορά στην ιστορία ξεπέρασαν τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ (50,64 δισ), σημειώνοντας αύξηση 6,6%. Κόντρα στο περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων, οι επενδύσεις σταθερού εισοδήματος πολύ ελαφρώς μειώθηκαν.

Η εταιρεία αύξησε τις θέσεις της σε επενδύσεις μεταβλητού εισοδήματος και λιγότερο σε εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια. Στο τρέχον χαρτοφυλάκιο της Maprfe υπάρχουν από κρατικά ομόλογα σταθερού εισοδήματος σε ποσοστό 54,8%, εταιρικά ομόλογα σταθερού εισοδήματος 19,2%. O δείκτης Solvency II στα τέλη του Δεκεμβρίου στο 210%.

Σημαντική η συμβολή των αντασφαλειών

Ο τομέας των αντασφαλειών συνέβαλλε στα ασφάλιστρα κατά 1,17 δισεκατομμύρια ευρώ, και σε ποσοστό 6,7%. Κατά 1,6% βελτιώθηκε ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα ασφάλιστρα, στο 91,4%. Τα κέρδη προς διανομή της Maprfe RE ξεπέρασαν τα 51 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 0,5%.

Με βελτιωμένες επιδόσεις η Global Risks Unit

Τα ασφάλιστρα της μονάδας Global Risks Unit σημείωσαν αύξηση 9,3% στα 319 εκατομμύρια ευρώ. Οι περιοχές της Ιβηρικής, Λατινικής Αμερικής και Βραζιλίας παρουσίασαν διψήφια ανάπτυξη.

Specialty Risks Unit: Πτώση λόγω αναδιαρθρώσεων

Τα έσοδα τέλος στο κομμάτι των υπηρεσιών βοηθείας Assistance, Services and Specialty Risks Unit διαμορφώθηκαν στα 304 εκατομμύρια ευρώ, πτώση -2,4% κυρίως λόγων της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Έγκριση για μέρισμα 0,085 ευρώ ανά μετοχή

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την διανομή μερίσματος προς τους μετόχους ύψους 0,085 ευρώ ανά μετοχή, καταβλητέο στις 20 Ιουνίου. Τα συνολικά κέρδη προς διανομή στους μετόχους που θα καταβάλλει η Mapfre έναντι των αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης 2016 φτάνουν τα 447 εκατομμύρια ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*