Γ. Καλπάκος: Καθοριστικές αλλαγές στην ασφαλιστική αγορά τα επόμενα χρόνια

Οι συνθήκες στην ασφαλιστική αγορά αλλάζουν και οδηγούν σε εξελίξεις τις οποίες οι εταιρείες πρέπει να ακολουθήσουν εφαρμόζοντας νέες πρακτικές. Οι μεταβολές απαιτούν και  αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά την ανάπτυξη των εργασιών. Τα επόμενα χρόνια η αγορά πρέπει να επενδύσει στην καινοτομία, τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία αλλά και νέο ανθρώπινο δυναμικό.

Όπως αναφέρει ο κ.  Γεώργιος Α. Καλπάκος,  Διοικητικός & Οικονομικός Διευθυντής  στην Δύναμις Ασφαλιστική την επόμενη πενταετία «η ελληνική αγορά θα βρεθεί αντιμέτωπη με καθοριστικές αλλαγές σε όλους τους παραγωγικούς τομείς και δει στον τριτογενή τομέα, όπου εντάσσεται και  η ασφαλιστική βιομηχανία.

Τα χρόνια που έρχονται θα χαρακτηρισθούν από την προσαρμογή της αγοράς σε νέες διαδικασίες, τεχνολογίες και πρακτικές.  Σε κάποιες περιπτώσεις αυτή η προσαρμογή, θα λάβει μεγαλύτερες  διαστάσεις  με ανάλογες συνέπειες.

Η προσαρμογή στο SOLVENCY II, η Εταιρική Διακυβέρνηση, ο Εποπτικός Έλεγχος  και η διαδικτυακή αγορά, είναι μερικά από τα θέματα, που ήδη  απασχολούν την ασφαλιστική αγορά».

Σημαντικό ρόλο θεωρεί πως θα διαδραματίσει στις ασφαλιστικές πωλήσεις το ίντερνετ, στο οποίο θα στραφούν οι εταιρείες για να αυξήσουν το μερίδιο τους και να προσεγγίσουν νέο κοινό. Ειδικότερα αναφέρει πως «για πρώτη φορά τα επόμενα χρόνια θα δούμε την αγορά του διαδικτύου να κερδίζει το μεγαλύτερο κομμάτι και θα φθάσουμε στο σημείο να αποτελεί την αιχμή του δόρατος των περισσοτέρων επιχειρήσεων. Είναι σημαντικό να τονισθεί στο σημείο αυτό  η αλλαγή νοοτροπίας και παραδοσιακών τρόπων αντιμετώπισης προβλημάτων που απαιτούν οι καιροί και η αντικατάσταση τους με έννοιες όπως ο διεθνής προσανατολισμός, η εκτεταμένη χρήση νέων τεχνολογιών, η επένδυση σε νέους ανθρώπους, η τεχνοοικονομική αντίληψη των προβλημάτων, η φερεγγυότητα  και η αξιοπιστία λόγων και έργων».

Ο κ. Καλπάκος αναφέρεται και στα σχέδια της εταιρείας για το μέλλον, τη στρατηγική την οποία θα ακολουθήσει με βάση τις μεταβολές που υφίστανται στην αγορά. Όπως λέει στο iw «η Εταιρία μας έχει θέσει όλα αυτά τα χρόνια ως προμετωπίδα της «Πολιτισμός στην ασφάλιση». Αυτό για όλους τους εργαζόμενους της ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ αποτελεί τρόπο επαγγελματικής  έκφρασης και λειτουργίας.

Ο σεβασμός στην ανθρώπινη ασφαλιστική ανάγκη αποτελεί απάντηση σημερινή αλλά και διαχρονική, όπως και η άμεση εξυπηρέτηση και η δίκαιη ασφαλιστική αποζημίωση.

Η εταιρία αντιλαμβανόμενη τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται και έχοντας πετύχει την κεφαλαιακή της ενίσχυση, προσβλέπει με αισιοδοξία στο μέλλον επενδύοντας σε νέους ανθρώπους, νέες ιδέες και στις τεχνολογικές δυνατότητες, που μας οδηγούν στο αύριο, με πίστη στο έργο  μας και στην κοινωνική αποστολή της ασφάλισης, ως ανθρώπινου αγαθού».

Η πολιτική την οποία ακολούθησε η εταιρεία το 2013 και οι προσπάθειες της διοίκησης δείχαν θετικά αποτελέσματα καθώς το έτος που πέρασε η εταιρεία παρουσίασε κερδοφορία. Ωστόσο επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της αγοράς προσκρούει σε στρεβλώσεις και συμπεριφορές που θίγουν την αξιοπιστία της. Όπως μας δήλωσε το 2013 επιβεβαίωσε τις οργανωμένες προσπάθειες που έγιναν από μέρους της Διοίκησης, αλλά και από όλους τους ανθρώπους της οικογένειας της ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ. Η κερδοφορία της Εταιρίας και η κεφαλαιακή της ενίσχυση, καθώς και η ρευστότητα μας δημιουργούν κίνητρο  για μεγαλύτερη προσπάθεια αυτοβελτίωσης και  προετοιμασίας  για το αύριο, παρά τις δυσκολίες που αναμφίβολα υπάρχουν στην κοινωνία μας».

Ως  προς την αγορά πρέπει  να επισημανθεί το γεγονός των δυσκολιών υγιούς ανάπτυξης και δεν πρέπει να παραβλεφθούν φαινόμενα υπερβολών,  που κλονίζουν την αξιοπιστία των ασφαλιστικών εταιριών στην συνείδηση του καταναλωτή.
Ανεξάρτητα από αυτό, η ασφαλιστική αγορά προσαρμόζεται στην επικείμενη εφαρμογή του SOLVENCY II και των οδηγιών της Εποπτικής Αρχής, μέσα στο σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον που κινείται, μακριά από όποια κρατική  “προστασία” και αυτό το κάνει με δικές της δυνάμεις».

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*